Digital transformation och AI inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

Det pågår en enorm digital omställning inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och här kan du läsa mer om vilka möjligheter som det ger. DigJourney har gedigen erfarenhet av sektorn och vi stöttar genom hela digitaliseringsprocessen i allt från att göra nulägesanalyser, ta fram en målbild, ta fram en digital transformationsplan och kunskapslyft för olika målgrupper. Läs mer om vilka möjligheter som finns med digitalisering inom sektorn och hur vi rent konkret kan hjälpa till i er förändringsresa.

Sektorn står inför stora utmaningar. Allt färre kommer att försörja allt fler, det kommer att vara svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och det kommer att vara omfattande volymökningar där allt fler, blir allt äldre. Digitaliseringen är kanske det viktigaste verktyget för att vända utmaningarna till möjligheter. Digitaliseringen ökar självständigheten och tryggheten, sparar tid för brukare, patienter och profession samt begränsar kostnadsutvecklingen.

Digitala lösningar inom sektorn, även kallat e-hälsa eller digital hälsa, är tekniska verktyg som används för att underlätta och förbättra vård och omsorg av brukare och patienter. Dessa lösningar kan användas för att skapa mer tillgänglighet, effektivisera, minska kostnader, förbättra patienters hälsa och ge vårdpersonalen bättre förutsättningar att bedriva en högkvalitativ vård.

Exempel på viktiga möjligheter med digitaliseringen för vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

1

Ny välfärdsteknologi

Ny välfärdsteknologi* skapar möjlighet till ökad självständighet, ökad trygghet, förbättrad tillgänglighet och frigör tid för brukaren/patienten såväl som för medarbetare. Olika typer av välfärdsteknologi skapar möjligheter för brukare/patienter att få den nära vård och omsorg de behöver och när de behöver det.

2

Artificiell intelligens

Genom att använda AI-teknik kan vården förbättra diagnostik, tillsyn och behandling av brukare/patienter. Det kan även användas för att förutsäga sjukdomsutveckling och förebygga sjukdomar. Stora mängder hälsodata analyseras snabbare och mer effektivt än vad som är möjligt för människor.

3

Automatisering av rutinmässiga uppgifter

Genom att använda robotteknik och artificiell intelligens (AI) kan vissa rutinmässiga uppgifter automatiseras, vilket frigör tid för professionen att göra andra saker som skapar mer mervärde.

4

Digitala möten (distansmöten)

Distansmöten mellan brukare/patient och professionen sparar tid och möjliggör snabbare och mer kontinuerliga besök till skillnad från fysiska besök. Distansmöten ska användas för de brukare/patienter där det skapar mervärde.

5

Precisionsmedicin

Genom att använda teknik som genetiska tester och storskalig databehandling kan vården skapa mer precisa diagnoser och behandlingar. Detta kan leda till bättre resultat för patienter och en mer effektiv användning av resurserna inom hälso- och sjukvården.

6

Blockkedjeteknik

Genom att använda blockkedjeteknik kan vården förbättra hanteringen av medicinska data, till exempel genom att säkra och dela data mellan vårdgivare. Det kan också användas för att öka transparens och säkerhet i läkemedelsdistribution och minska risker för förfalskade läkemedel.


Vi står inför stora utmaningar. Allt färre kommer att försörja allt fler, det kommer att vara svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och det kommer att vara omfattande volymökningar där allt fler, blir allt äldre. Digitaliseringen är kanske det viktigaste verktyget för att vända utmaningarna till möjligheter.

Andreas Tylenius

DigJourney

8 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

1. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

1. Ta fram en nulägesanalys för att planera er digitala transformation

Vi processtödjer framtagandet av er nulägesanalys och ger stöd i er planering för den digitala transformationen.

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
4. Engagemang från hela verksamheten

4. Engagemang från hela verksamheten

En framgångsrik digital transformation kräver engagemang från hela verksamheten. Vi utbildar och coachar verksamhetens personal för att öka deras digitala kompetens, förståelse och förmåga. Detta hjälper verksamheten att anamma nya teknologier och processer på ett mer effektivt sätt.

Mer om våra transformationsprogram
5. Få ut mer nytta av mognadsmätningen Dimios

5. Få ut mer nytta av mognadsmätningen Dimios

Använder ni mognadsmätningen Dimios? DigJourney har ett partnerskap med Dimatech, mjukvaruföretaget bakom Dimios. Genom detta erbjuder DigJourney konsulttjänster till Dimatechs kunder i syfte att skapa högre genomförandekraft.

Läs mer om vilka konsulttjänster vi kan erbjuda
6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper till med att identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp rätt saker i olika faser av er digitala transformation.

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet med förnyelse.

8. Stärk kompetensen i organisationen 

8. Stärk kompetensen i organisationen

Vi genomför utbildningar, kurser, kunskapsseminarier samt coachande/rådgivande stöd för att stärka er organisations förmåga att arbeta med er digitala transformation och på så sätt engagera flera.

Ett urval av kunder till DigJourney


Ditt team för att stötta och utveckla era superkrafter

Andreas Tylenius

Andreas Tylenius

Transformationsledare och expert på vård och omsorg, samt hälso- och sjukvård

Maila Andreas

Andreas Tylenius

Vi rekommenderar

Öka din förmåga att leda digital transformation, gå någon av våra kurser.

Öka din förmåga att leda digital transformation, gå någon av våra kurser.

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer och anmäl dig här
En handbok om att leda digital transformation för ledare inom hälsa, vård och omsorg

En handbok om att leda digital transformation för ledare inom hälsa, vård och omsorg

Tillsammans har 300 chefer och ledare inom hälsa, vård och omsorg från hela Sverige lagt, över 19 000 timmar på kompetensutveckling för att kunna leda digitaliseringen av den svenska välfärden.
Detta är deras delade tankar, insikter och idéer från diskussioner samt erfarenhetsutbyten.

Trevlig läsning och Lycka till!
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer

*Välfärdsteknologiska produkter och tjänster, exempel: nattkameror, läkemedelsrobotar, tryck- och positionssensorer, rörelsedetektorer, fjärrövervakningssystem, smarta-hem lösningar där brukaren/patienten kan styra sin bostad, kroppslig förstärkningsutrustning för ökad fysisk förmåga, toalett/dusch/städrobotar och eget monitoreringsstöd för att öka den enskildes förmågor.