Kurs

Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba

Kurs: Kom igång med generativ AI. Tillsammans med experten Paulina Modlitba utforskar du praktiskt tjänster som ChatGPT, Microsoft Copilot, Runway 2, Midjourney, Descript och Heygen.

Lär dig hur de fungerar och hur kan du använda dem för att förbättra dina förmågor och bli både mer effektiv, kreativ och stärka din konkurrenskraft!

Till anmälan

En otroligt givande kurs! Jag fick med mig en mängd insikter och bra AI-verktyg. Dessutom var det väldigt bra att få prova på olika verktyg tillsammans i grupp, att utmana varandra att komma upp med en slutprodukt. Jag kommer rekommendera vårt IT och digitala team att gå!

Lina Berntsson, General Manager Talent & Culture

Kia Europe

Kurs Vad är Runway 1, Midjourney, Dall-E,  Adobe Firefly, ChatGPT och Google Bard? Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba
Kurs Vad är Runway 1, Midjourney, Dall-E,  Adobe Firefly, ChatGPT och Google Bard? Kom igång med generativ AI med Paulina Modlitba

Förstärk dina förmågor och öka din konkurrenskraft!

Generativ AI med ChatGPT som affischnamn, strävar efter att skapa nytt innehåll som är originellt och unikt inom många olika områden som t ex text, bilder, musik, ljud och video. Förstärk dina förmågor och bli både mer effektiv och kreativ genom att lära dig att nyttja den fulla potentialen med AI.

I den här kursen utforskar vi AI, från maskininlärning till dagens generativa språkmodeller. Du kommer att förstå grunderna i generativ AI i allmänhet och lära dig hur du använder och bemästrar några specifika AI tjänster. Genom att förstå verktygen och kunna använda dem bättre blir du mer effektiv i ditt arbete och kan dels skapa dina egna kontorsassistenter som bland annat hjälper till att automatisera det tråkiga, bli mer kostnadseffektiv, öka produktiviteten och att ge bättre kundupplevelser.

Några av frågorna som tas upp i teoridelen är: 

 • Vad är egentligen AI? Vad är skillnaden mellan smal, bred, generell artificiell intelligens?
 • Vad är djupinlärning (deep learning), neurala nätverk och reinforcement learning?
 • Vad är LLMs och generativ AI? Hur särskiljer det sig från annan AI? Varför pratar alla om det?
 • Vad är bias och varför är det viktigt att ha koll på? Vilka är de vanligaste formerna av bias?
 • Hur ser nuläget/framtiden ut för säkerhet, data och reglering av AI. Hur behandlas den data du delar?
 • Exempel på konkreta tillämpningar av generativ AI i olika verksamheter

I den praktiska delen går vi igenom en mängd verktyg och hur man kan använda dem:

 • De vanligaste/bästa just nu: ChatGPT (Multimodal), Microsoft Copilot, Midjourney (bild), Runway Gen 2 (bild + animationer), Descript (röst, video, bild) , HeyGen (Videoavatarer)
 • Exempel på hur man kan göra egna GPT:er
 • Exempel på tjänster med inbyggd AI som Microsoft Copilot & Google

Vi har gått utbildningen!

Lina Berntsson, General Manager Talent & Culture, Kia Europe

En otroligt givande kurs!
Jag fick med mig en mängd insikter och bra AI-verktyg. Dessutom var det väldigt bra att få prova på olika verktyg tillsammans i grupp, att utmana varandra att komma upp med en slutprodukt. Jag kommer rekommendera vårt IT och digitala team att gå!"

Julia Olander, Innovationsledare på Göteborgs Stad

En utbildning med perfekt mix av teori, trender, konkreta exempel och praktiskt prova på.
Det finns flera AI assistenter förutom ChatGTP att använda för kommunikation, marknadsföring och utveckling, etc. Vi fick bla möjlighet att pitcha en idé med stöd av AI genererad text, bild, röst och video och använda verktyg som ChatGTP, DALL·E 3, Midjourney och Runway Gen 2. Så roligt, lärorikt, svårt och förvirrat samtidigt. Men det är väl så det ska kännas när en utforskar och lär nytt.


Intresserad av DigJourneys certifierade utbildningar?

Att leda digital transformation, hur gör man?

Att leda digital transformation, hur gör man?

Vår uppgift på DigJourney är att tiden lära ut hur man bäst transformerar och hur den kunskapen och förmågan bäst kan skalas.

Maila mig

DTF, Ramverkets 5 certifieringsutbildningar

1) Grunderna i Digital Transformation Framework - DTF Introduction
2) Att planera för transformation - DTF Planning
3) Att leda transformation - DTF Engaging
4) Att skapa framdrift i transformationen - DTF Doing
5) Att skapa lärande i och för transformation - DTF Learning

Läs mer här

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.

Ramverket innehåller:

 • Metodiken: Digital Maturity Matrix, som syftar till att hjälpa styrelser, ledningar och ledare att ta kommandot i sin transformation
 • Praktiken: Transformationsprocess för att leda transformation, nedbrutet i fyra parallella processer
 • Verktygslåda: Boken Att leda digital transformation, Ledningsverktyg Changemkr, Digitalt stöd för lärande Transformera, Guider, Canvaser och workshopmaterial

Om DigJourneys kunskapslyft

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra kunskapslyft designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.