Diplomeringsutbildning

Bli framtidens konsult - bli en hybridkonsult!

När generativ AI nu revolutionerar konsulting, kan uppgifter som tidigare tog tiotals eller hundratals timmar lösas på några få timmar med smarta AI-verktyg. En ny generation konsulter, hybridkonsulter, kombinerar digitala verktyg med mänsklig rådgivning för ökat kundvärde. Detta utbildningsprogram, lett av Joakim Jansson och Johan Forsberg, ger deltagarna kunskaper och färdigheter i att kombinera avancerade digitala verktyg med mänskliga färdigheter, och täcker både teoretiska och praktiska aspekter.

Till anmälan

Kommande kurstillfällen

 1. 16 september - 21 november online
  Uppstart: 16 september, 14.00-15.30 , 24 september 8:30-12:30, därefter veckovisa 2-timmarssessioner 08.30-10.30 på följande datum: 2, 11, 15, 24, 31 oktober & 5 och 13 november. Avslutssession: 21 november 08.30-12.30. Frivilliga självstudier.

Vi på DigJourney har gjort en medveten satsning på Hybridkonsulting under snart ett år och har internt haft ett eget Hybridkonsultprogram. Vi känner nu att vi skulle vilja dela det vi lärt oss och tillsammans med andra fortsätta utforska vad det innebär att jobba som Hybridkonsult. Vi ser inte att vi kommer ge dig alla svar i denna kurs. Det går alldeles för fort i vår omvärld för att kunna ha en sådan uppblåst hållning. Det vi däremot kommer kunna bidra med är att vi lyfter de viktiga frågorna och att vi har en process och ett sammanhang där du tillsammans med övriga deltagare kommer göra en viktig resa i att förstå och framgångsrikt praktisera din nya roll som hybridkonsult.

Vi hoppas du vill göra en sådan resa med oss!

/Johan & Joakim

PS är du nyfiken på att läsa mer om Hybridkonsulting kan du kolla in vår bloggserie.

5 anledningar att gå den här kursen

 • Hybridkonsulter skapar väsentligt mer värde på kortare tid - du blir mer effektfull!
 • Förstå hur du kan komplettera dina styrkor med digitala verktyg och AI och hur du kan förstärka dina styrkor.
 • Kursledarna tillhör några av landets mest erfarna gällande digital transformation, AI och att själva jobba som hybridkonsulter.
 • Lär dig tillsammans med andra, arbeta hands-on och med en blandning av teori, diskussion, workshops och praktik med case
 • Framtidssäkra dig själv som konsult. 2/3 av ledare skulle inte anställa någon som inte har AI-kompetens, detta är sannolikt ännu högre gällande konsulter.*

*Källa: Microsoft och LinkedIn, 2024

Kursmål

Den här utbildningen syftar till att uppnå flera centrala effekter för dig som deltagare:

 1. Förstå hybridkonsulting - Att förmedla grunderna i hybridkonsulting och dess betydelse i dagens och framtidens affärsvärld, samt hur det skapar nytta för kunder, konsulter och konsultbolag.
 2. Praktisk träning och implementering i AI- och digitala verktyg - Att ge dig kunskaper om de viktigaste AI- och digitala verktygen och deras användningsområden för att jobba effektivare och smartare som konsult.
 3. Förstå hur du använder verktygen säkert - Att få grundläggande förståelse om juridiska och regulatoriska krav, samt implementering av säkerhetsåtgärder för att skydda data och hur du i praktiken kan jobba för att skydda era och era kunders data.
 4. Förstå de etiska frågorna och ansvaret de bär med sig - Att ge dig grundläggande förståelse för etiska utmaningar och dilemman gällande AI och digitala verktyg, inklusive respekt för individens integritet och hantering av bias.
 5. Jobba smart med data - Att ge dig färdigheter i hur du kan skapa, hantera och analysera data på ett snabbt och effektivt sätt i ditt arbete som konsult.
 6. Förstå dynamiken mellan människa och AI - Att ge dig insikt i hur AI och digitala verktyg förändrar konsultrollen och hur mänskliga färdigheter samverkar med AI för effektivt förändringsarbete samt att börja identifiera vilka av dina mänskliga förmågor du ska utveckla än mer.
 7. Nya roller och team - Att hjälpa dig förstå vilka nya roller som växer fram och hur teamsammansättningar påverkas i en hybridkonsultvärld.
 8. Genomföra hybridkonsultprojekt - Att ge dig förståelse i hur du kan planera och genomföra ett konkret hybridkonsultprojekt
 9. Hur hybridkonsulting utmanar den traditionella konsultmodellen - Att hjälpa dig förstå på vilket sätt den traditionella affärsmodellen för konsulter kommer utmanas och hur du och ditt konsultföretag kan röra sig i en riktning som skapar mer värde för kunder, konsulter, konsultbolag och ägare.

Sammanfattningsvis är den här utbildningen designad för att förbereda dig för att bli en framgångsrik hybridkonsult, från grundläggande kunskaper till praktisk tillämpning och hur ni stegvis kan transformera er konsultverksamhet.


Snart måste vi alla bli Hybridkonsulter! Webbinarium 26 juni

I vårt kostnadsfria webbinarium kl 11-12 den 26 juni kommer vi berätta mer om utbildningen. Välkommen att anmäla dig!

Läs mer och anmäl dig här

Kursledare

Johan Forsberg

Johan Forsberg

Johan har bred kunskap inom affärsutveckling och har jobbat med transformationer i över 25 år. Johan har stort engagemang för digitalisering, entreprenörskap, värderingsfrågor, hållbarhet, ledarskap, och innovation, och är ofta anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utvecklings- och förändringsfrågor.

Johan har en rik erfarenhet av styrelsearbete i allt från mindre bolag till börsbolag och är för närvarande engagerad i styrelsen för  ATP Atelier.

Mer om Johan
Joakim Jansson

Joakim Jansson

Grundare till DigJourney, utbildare, transformationsledare, rådgivare och författare till boken Att leda digital transformation. Upphovsman till Digital Transformation Framework som används av över tusen verksamheter i Norden.

Bakgrund som ledare och rådgivare, bland annat inom MTG och Aller och som VD på Spray, Aller Edge och Nordic Web Radio.

Mer om Joakim

Gå från traditionell konsulting till att hitta en optimal mix mellan digitala verktyg, AI och det mänskliga

Vem är kursen för?

Vem är kursen för?

Detta program riktar sig till dig som vill ta ett kliv i att förstå hur man kombinerar digitala verktyg, AI och mänskliga förmågor och vilka värden och effekter det skapar.

Kursen utgår från konsultrollen men passar även roller i organisationer som jobbar strategiskt eller med förändring och transformation. Din yrkesroll kan exempelvis vara managementkonsult, strategikonsult, förändringskonsult, HR-konsult, IT-konsult, strateg, processledare, programledare projektledare med flera.

Detta ingår också:

Detta ingår också:

- Inbjudan till ett transformationscommunity med 500 andra som också är utbildade i hos oss
- Tillgång till ett digitalt stöd där du under 12 månader kan ladda ned och använda resurser för ditt arbete
- Du blir Diplomerad Hybridkonsult

Kursupplägg

Dag 1, 8.30-12.30 online - Introduktion till hybridkonsulting

 • Vad är hybridkonsulting? Varför är det viktigt?
 • Konsultbranschens förändring.
 • Så kan Hybridkonsulting skapa värde för kunder, konsulter och konsultbolag
 • Ny arbetsfilosofi och nya arbetssätt.
 • Exempel på praktiska användningar.

Dag 2, 8:30-10:30 online - Generativ AI och digitala plattformar 

 • Generativ AI: potential och tillämpningar.
 • Verktygsmixen för hybridkonsulter.
 • Exempel på praktiska användningar och själv testa olika use case

Dag 3, 8:30-10:30 online - Använda AI och digitala verktyg på ett säkert sätt

 • Metoder för datahantering.
 • Säkerhet och integritetsskydd.
 • Juridiska och regulatoriska krav.
 • Best practices för att förhindra dataintrång.
 • Exempel på praktiska användningar och själv testa olika use case

Dag 4, 8:30-10:30 online - Förstärkning av mänskliga förmågor i konsultrollen

 • Samarbete mellan människa och AI.
 • Etiska riktlinjer för AI-användning.
 • Social och relationell kompetens i förändringsarbete.

Dag 5, 8:30-10:30 online - Etik och ansvar

 • Respekt för individens integritet och rättigheter.
 • Hantering av bias i algoritmer.
 • Transparens och förtroende i kundrelationer.

Dag 6, 8:30-10:30 online - Samla och använd data

 • Metoder för datahantering.
 • Verktyg för datainsamling och analys.
 • Analysera och tolka data för strategiska beslut.
 • Exempel på praktiska användningar och själv testa olika use case

Dag 7, 8:30-10:30 online - Förändrade roller och samarbete

 • Nya roller.
 • Teamsammansättningar i leveranser.
 • Anpassning av konsultrollen efter olika situationer och behov.
 • Exempel på praktiska användningar och själv testa att jobba i team i ett exempel

Dag 8, 8:30-10:30 online - Framtidssäkra din verksamhet och gör den skalbar

 • Investera i lärande och kompetensutveckling
 • Etiska riktlinjer och ansvar
 • Anpassa affärsmodellen
 • Förstärk kundsamarbetet
 • Utveckla ditt strukturkapital
 • Samla och använd data. Alltid!
 • Främja en kultur av innovation

Dag 9, 8:30-12:30 online - Slutsession: Praktiskt projekt och din personliga plan

 • Design och genomförande av ett hybridkonsultprojekt. Utgå från eget case eller ett fiktivt
 • Presentation och feedback-session.
 • En personlig plan för vad du vill arbeta med framöver

Justeringar i upplägg kan komma att ske baserat på att det dels sker stora förändringar snabbt, dels i det fall vi ser att förändringar kommer gynna lärandet hos deltagarna.


Kommande kurstillfällen

 1. 16 september - 21 november online
  Uppstart: 16 september, 14.00-15.30 , 24 september 8:30-12:30, därefter veckovisa 2-timmarssessioner 08.30-10.30 på följande datum: 2, 11, 15, 24, 31 oktober & 5 och 13 november. Avslutssession: 21 november 08.30-12.30. Frivilliga självstudier.

Vill du veta mer? Prata med mig!

Johan Forsberg

Johan Forsberg

Vår uppgift på DigJourney är att lära ut hur man transformerar bäst och hur den kunskapen bäst kan skalas.

Maila mig

DigJourneys syn på lärande

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra utbildningar designade med stor grad av interaktivitet där vi blandar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Digital Transformation Process. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.