Skrivet av Joakim Jansson & Johan Forsberg den 23 februari 2024

Snart måste vi alla bli hybridkonsulter! Del 1 av 5.

Det traditionella konsultandet har länge varit en hörnsten i företags verksamhetsutveckling, men som allt annat, kräver även denna bransch innovation för att hålla jämna steg med skenande omvärldsförändringar. Det är dags att släppa taget kring timdebitering, ändlösa analyser och omfattande PPT:s som ofta leder till mer förvirring än klarhet. Gör vi det kan istället något nytt och bättre växa fram. Konsulter som kombinerar det bästa av vassa digitala verktyg med de styrkor som mänsklig rådgivning har - allt med ökat kundvärde för ögonen. Säg hej till framtidens konsult - hybridkonsulten! Detta är det första i en serie inlägg om vad det innebär, varför det är viktigt och och hur man går mot att bli en.

2016 lanserade jag Joakim tillsammans med Marie Andervin boken Att leda digital transformation. Sedan dess har vi och våra kollegor (andra konsulter i branschen inkluderat) sett en stor digital utveckling i bransch efter bransch. Dessa branschers företag är ofta stöttade av konsulter på olika sätt. Ironiskt nog har vår egen branschs digitala transformation inte hållit samma takt.

Ironiskt nog har vår egen branschs digitala transformation inte hållit samma takt

Månader av manuellt arbete

Konsultbranschen har kämpat med att bryta fri från väl inarbetade mönster. Vi ser det bland annat i de omfattande analyserna som kräver månader av manuellt arbete, i de 'blackbox'-lösningar som utvecklas i avskildhet och presenteras i komplexa 200-sidiga PowerPoints, och i timdebiteringsmodeller som skapar motstridiga incitament mellan konsulter och kunder.

Läge att omdefinera konsultrollen

Men det finns en väg framåt och på vårt företag har vi sedan en tid bestämt oss för att ändra på detta. Vi har insett att för att verkligen leverera värde, måste vi omdefiniera konsultrollen. Vi säger därmed adjö till den traditionella konsultrollen och jobbar nu mot att träda in i rollen som hybridkonsulter istället. Denna förändring är inte bara en uppgradering av verktyg och tekniker - det är en ny filosofi som omfattar hur vi interagerar med kunder, förstår deras behov och drivkrafter, deras roll omvärlden och arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

Tekniken…frigör tid för än mer mänsklighet

Förstå balansen mellan teknik och det mänskliga

Så vad innebär det att vara en hybridkonsult? Vi ska utforska detta i vår bloggserie, där vi delar med oss av insikter från vår egen transformationsresa. Vi kommer att titta på hur teknik kan förstärka våra mänskliga förmågor och inte bara ersätta dem. Tekniken kan till exempel bidra med effektivitet, objektivitet, analyser och nya perspektiv samtidigt som den frigör tid med möjlighet för än mer mänsklighet. En mänsklighet som bland annat innefattar det sociala och relationella samt förmågan att förstå kontexter, vara kreativ och handla etiskt. Mänsklighet som kombinerar det rationella och det emotionella i vårt arbete. Om du tittar på bilden handlar det också om att förstå balansen mellan teknik och det mänskliga och att anpassa detta efter behov och situation.

Genom denna serie hoppas vi inspirera en ny våg av konsulter - de som är redo att omfamna förändring, de som är nyfikna på teknikens potential och de som är djupt rotade i mänskliga värden. Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter och upptäckter, och vi bjuder in dig att delta i diskussionen.

Vi är övertygade om att det är i kombinationen av människa och teknik som framtidens framgångsrika konsulter och konsultbolag finns och i nästa inlägg kommer vi bland annat dyka ner i de nyttor som en hybridkonsult för med sig för såväl kunder som för konsulter och konsultbolag.

Tills dess, låt oss starta en dialog. Vilka förändringar ser du som nödvändiga i konsultbranschen? Och hur kan hybridkonsultens tillvägagångssätt gynna dig och din organisation?

Vi ser fram emot att höra dina tankar och idéer. Kom gärna med dina inspel här (Linkedin)

Fler insikter

How Will AI Impact the Consulting Industry? Webinar the 31st of May

Läs mer

Så skapar hybridkonsulten större värde för kunderna, sig själv och konsultbolaget. Del 2 av 5.

I föregående inlägg introducerade vi hybridkonsulten – nästa kliv för konsultbranschen. Konsulterna omfamnar ny teknik och nya arbetssätt, vilket ger mer rum för mänsklighet och skapar ökat kundvärde. Nu utforskar vi hur detta bygger värde för alla inblandade: kunden, konsulten och konsultbolaget. Vi dyker djupare i de fördelar som hybridkonsulten erbjuder och hur dessa fördelar inte bara omdefinierar förväntningarna på konsulttjänster, utan också hur de levereras och upplevs. Detta är det andra inlägget i en serie inlägg om vad en hybridkonsult innebär, varför det är viktigt och hur man går mot att bli en.
Läs mer

Generativ AI i kombination med andra digitala plattformar är hybridkonsultens nav. Del 3 av 5.

I vårt första inlägg om hybridkonsulting introducerade vi konceptet hybridkonsult som en fantastisk kombo mellan digitala verktyg och mänsklighet. I den andra artikeln undersökte vi dess nytta för kund, konsult, och konsultbolag. Dessa inlägg har förhoppningsvis lagt grunden för en förståelse av hybridkonsultens mångsidiga roll i en ständigt föränderlig värld.
Läs mer

Att leda AI-transformation

Vill du öka effektiviteten, konkurrenskraften, det interna engagemanget och skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av AI? Genom att utveckla din förståelse för hur verksamheter kan använda AI för att optimera processer och uppnå strategiska mål kan du ta ledarskap över AI-transformationen. Vi baserar kursen på DigJourneys etablerade ramverk, Digital Transformation Framework, som används av både offentlig, privat och ideell sektor.
Läs mer