Resa 2. Hur leds bibliotekets digitala transformation?

Boka ett möte med Marie för att veta mer

Börja med att läsa boken Att leda digital transformation. Bjud gärna in till en studiecirkel för att reflektera och diskutera frågeställningar och verksamhetens utmaningar. Boken presenterar ett arbetssätt hur du kan förstå och identifiera ditt biblioteks digitala mognad och hur era verksamhetsutvecklande insatser bör prioriteras över tid.

Säkerställ att du och din ledning har ett gemensamt synsätt, förhållningssätt och arbetssätt för att leda den digitala transformationen. Förstå skillnaden mellan förvaltning och transformation.

Säkerställ förståelsen för att digitalisering är ett viktigt medel för bibliotekets verksamhetsutveckling. Bjud in till interaktiva workshops som synliggör och kopplar ihop verksamhetsutveckling, digital mognad och organisationens omställning. Utforska hur ditt biblioteks ramverk för att leda digital transformation ser ut.

Etablera en styrgrupp, transformationsledning, som har till uppgift att skapa förutsättningar för att lyckas göra de förändringar som krävs. Styrgruppen organiserar, koordinerar och strukturera arbetet med bibliotekets digitala transformationen. De arbetar inte själva aktivt med att göra den digitala omställningen.

Säkerställ att styrgruppens representanter har kunskap och förståelse för att leda den digitala transformationen och att ledningen har överrenstämmande bild. Lyckosam digital transformation bygger på kunskap och färdigheter inom fyra processer.
1) Lära - processen för kompetensutveckling som stödjer medarbetarutveckling, ökar motivationen, bidrar till att skapa en lärande organisationskultur och möjliggör den digitala transformationen.
2) Identifiera - analysprocessen som ger svar på bibliotekets nuvarande digitala mognad och vad ni bör fokusera på framåt.
3) Engagera - förändringsledningsprocessen som ger stöd i att engagera och skapa förändringsvilja i olika delar av organisationen.
4) Göra - innovationsledningsprocessen som får saker att hända och som låter en användardriven utvecklingskultur växa fram.

STÖD FRÅN DIGJOURNEY

Behövs fördjupad kunskap i Hur man leder transformation generellt?
- Boka gärna in en lärande föreläsning/workshop om hur andra verksamheter arbetar med sin digitala transformation
- Gå DigJourneys certifieringsutbildning i "Ramverket för att leda digital transformation". Den är bra för de som arbetar i styrgruppen.
- Boka upp ledarutbildning med fokus på "Ledarens roll i en digital transformation". Den är bra för samtliga ledare.

Detta ger dig:

  • Inspiration från andra verksamheter
  • Metodik för att förstå och identifiera bibliotekets digitala mognad
  • Praktik i hur man leder digital transformation
  • Genomgång av ramverkets fyra processer
  • Utkast till plan för bibliotekets digitala transformation

Låter det spännande?

Marie Andervin

Marie Andervin

Kontakta Marie, 073-993 50 12