Konkurrenskraft i en digitaliserad värld, vad innebär det för oss?

Boka föreläsning
Målgrupp
Tid: 1,5 - 2,5 timmarPlats
Plats
Format: Välj mellan föreläsning eller workshop

Den digitala utveckling förändrar verksamheters möjligheter i grunden att "Bäst erbjuda lösningar". Vi ser att nya aktörer erbjuder nya och innovativa lösningar samt att den spelplan man alltid har spelat på börjar försvinna eller gå ihop med en annan spelplan. Vilken bransch befinner ni er inom? En bransch? Flera branscher? Eller en helt ny bransch? Hur och inom vad ska man då vara konkurrenskraftig?

Syfte:
Skapa samsyn och gemensamt lärande

Lärandemål:
- Vad konkurrenskraft är, för oss
- Förståelse för marknadens förändring
- Insikt i att den egna konkurrenskraften har försvagats eller stärks

Detta ger dig:

  • Förståelse för hur digitaliseringen påverkar konkurrenskraftens styrka och logik
  • Enklare omvärldsspaning utifrån din bransch
  • Fördjupad förståelse för vad konkurrenskraft innebär för verksamheten
  • Inspiration hur andra har agerat för att säkerställa sin konkurrenskraft
  • Verktyg för att själv kunna fördjupa kunskap, förståelse och insikter tillsammans med dina medarbetare

Låter det spännande?

Marie Andervin

Marie Andervin

Kontakta Marie för att skräddarsy denna föreläsning utifrån din verksamhets förutsättningar.
Ring 073-993 50 12 eller boka ett möte direkt.

Vi har färdiga paketeringar för:
Bibliotekssektorn
Energisektorn
Kommun
Region