Utbildningar i Ramverket för att leda digital transformation

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.

Anmäl dig till vårens utbildningar

Certifieringsutbildning DTF Introduction - Grunderna i Digital Transformation Framework

Grunderna i Digital Transformation Framework - DTF Introduction

Denna utbildning ger dig grundläggande förståelse för ramverkets hjärta
Metodiken: Digital Maturity Matrix - HUR du mäter och utvecklar digital mognad
Praktiken: Transformationsprocessen - HUR du skapar framdrift och omställningsförmåga.

3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

Att planera för transformation - DTF Planning

Här får du kunskap och färdigheter i HUR arbetar metodiskt, inkluderande och lärande för att identifiera verksamhetens digitala mognad och arbeta fram en digital transformationplan(ering).

Denna utbildning kräver förkunskaper: Certifiering i DTF Introduction - Grunderna i Digital Transformation Framework eller adekvat utbildning.

Kommande kurstillfällen

 1. 11 juni - 21 juni: Lär dig grunderna i Digital Transformation Framework - DTF Introduction
  12 timmar. Distans. 2 Livesessioner. Självstudier. 1 coachtimme. Certifiering: Kunskapstest
DigJourney erbjuder formellt och informellt lärande som stöttar och påskyndar den digitala transformationen.
DigJourney erbjuder formellt och informellt lärande som stöttar och påskyndar den digitala transformationen.

Vem är utbildningen till för?

Konsulter och förändringsledare i offentlig och privat sektor som vill bli den bästa transformationsledaren.

Du kan tillhöra ett litet eller ett större bolag det spelar ingen roll. Det viktiga är att du har ambitionen att hjälpa verksamheter att transformeras och att du har en öppen syn på samverkan.

Kunskapslyftet utgår från:

 • DigJourneys ramverk Digital Transformation Framework
 • Processen att leda digital transformation (transformationsprocessen)
 • Metodiken Digital Maturity Matrix (identifiera och förstå organisationens digitala mognad i relation till den digitala transformationen)
 • Styrning av digital transformation genom Transformationsplanen
 • Boken Att leda digital transformation samt
 • DigJourneys etablerade transformationsverktyg.

Kommande kurstillfällen

 1. 11 juni - 21 juni: Lär dig grunderna i Digital Transformation Framework - DTF Introduction
  12 timmar. Distans. 2 Livesessioner. Självstudier. 1 coachtimme. Certifiering: Kunskapstest

Här får du mycket för pengarna

Pris för 1 deltagarplats:
Privat sektor: 23 500 kr
Offentlig sektor: 20 700 kr

20 % rabatt till deltagare 2 och 3 från samma verksamhet. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Denna utbildning ger dig

 • Trygghet och kunskap i att beskriva och argumentera för vad en verksamhets digitala transformation innebär samt värdet av ett gemensamt arbetssätt
 • Förståelse för hur du skapar omställningsförmåga med hjälp av ramverket för att leda digital transformation
 • Förståelse för hur du utvecklar en digital transformationsplan, med hjälp av metoden 6 steg till en Transformationsplan, och skapar struktur för att styra, prioritera och leda den digitala transformationen
 • Förståelse för hur du designar förflyttning genom att kombinera lärande, innovation, förändringsledning och digital mognad
 • En träningsarena för att: leda digital transformation, utmana befintliga normer, synsätt och förhållningssätt, mäta och analysera en verksamhets digitala mognad, jobba framväxande med agil och hypotesdriven verksamhetsutveckling samt för att ta fram en digital transformationsplan
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation och insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är.
 • En grov Transformationsplan för den verksamhet du själv väljer att arbeta med under kursen.
 • Certifiering i Digital Transformation Framework

Detta ingår

 • 1 förberedande möte
 • Onlineprogram via mail och forum med förberedelser, kunskap och uppgifter, med start vid första mötet
 • 6 halvdagar, tid 8.30-12.30
 • Coaching och facilitering mellan kursdagarna
 • Verktygslåda med presentationer, canvaser, illustrationer etc
 • Boken "Att leda digital transformation"
 • Tillgång till kunskapsbasen på digitaltransformation.net (90 dagar)
 • Arbeta med och träna i olika digitala verktyg såsom DigJourneys digitala mognadstest, Miro, Mentimeter
 • Certifiering, tid 14:30 - 16:00 för certifiering
 • 45 minuters individuell rådgivning för att snabbt komma igång och tillämpa de nya kunskaperna
 • När du är certifierad: Kursen fortsätter genom att öppna upp träningsarenan under de kommande 6 månaderna. Du blir inbjuden till Lärlabb för att fördjupa, träna i dina nya kunskaper och snabbt komma igång. Inbjuden till Alumni-nätverk med förändringsledare inom digital transformation samt tillgång till kunskapsbasen digitaltransformation.net.

Få verktyg, metod & process för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Ett interaktivt, krävande och intensivt kunskapslyft online med DigJourneys föreläsare och utbildare.

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt. Få fördjupad kunskap om digital mognad och ta del av DigJourneys arbetssätt som accelererar transformationen. Skapa värde för dig själv och dina medarbetare.

Plats

Distans via Zoom

Kursledare

Marie Andervin

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

ChatGPT

ChatGPT

Hjälper dig att förstärka din förmåga att leda digital transformation.

Joakim Jansson, kursledare för DigJourneys certifierande utbildningar

Joakim Jansson

I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang! I september går en ny omgång och jag rekommenderar den varmt.

Lena Agda Tamme

Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Kommande kurstillfällen

 1. 11 juni - 21 juni: Lär dig grunderna i Digital Transformation Framework - DTF Introduction
  12 timmar. Distans. 2 Livesessioner. Självstudier. 1 coachtimme. Certifiering: Kunskapstest

Om DigJourneys kunskapslyft

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra kunskapslyft designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.

Vill ni ha/erbjuda en kurs i att leda digital transformation?

Hör av dig till mig, så berättar jag mer vad vi har gjort tillsammans med Konsultnätverket Kvadrat, Kungliga Biblioteket, Region Västerbotten och SAS.

Marie Andervin