Resa 3: Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation

Boka ett möte med Marie för att veta mer

Vi rekommenderar att den första planen för bibliotekets transformation tas fram gemensamt av ledningsgruppen eller av ditt team i en process där planen successivt växer fram tillsammans med ert lärande och görande. Processen kommer att fördjupa er samsyn, ökar ert gemensamma lärande och tillsammans lär ni er nya arbetssätt för hur ni kan ta er an den digitala transformationen.

STÖD FRÅN DIGJOURNEY
DigJourney designar upp ett transformationsprogram som genom lärande fångar upp hur ni kan komma igång och leda er digitala transformation, förstå bibliotekets digitala förmåga och samtidigt börja göra. Det som skapar förflyttning.

Programmen pågår som oftast under sex månader. Vi träffas mellan 5-6 gånger. Inför och efter varje träff får deltagaren med sig uppgifter som ska lösas och moment som ska tränas på.

- vi utgår från metoden 6 steg till en Transformationsplan
- ger förståelse i digitaliseringens påverkan på biblioteket och hur digital mognad mäts
- arbetar fram ett första utkast av gruppens samlade "Målbild" för den digitala transformationen
- utforskar och ökar kunskapen om olika förändringsvågor
- utforskar och ökar kunskapen om biblioteksbranschens aktörer och intressenter
- identifierar rådande strategi, verksamhetslogik och ökad förståelse för hur det påverkar bibliotekets utveckling
- tar fram digitala destinationer
- en första iteration av bibliotekets Transformationsplan
- hur mäts och styrs den digitala transformationen

Vi har sedan 2018 arbetat tillsammans med ett 10-tal regioner och 100-tal bibliotekschefer i att leda bibliotekets digitala transformation.

Detta ger dig:

  • Plan för bibliotekets digitala transformation
  • Identifierat viktiga intressenter och aktörer för bibliotekets digitala transformation
  • Identifierat prioriterade förändringsvågor för biblioteket
  • Kommit igång med bibliotekets digitaliseringsresa
  • Öka er insatser tillsammans med medarbetarna

Låter det spännande?

Marie Andervin

Marie Andervin

Kontakta Marie. 073-993 5012