Att vara en digital verksamhet. Vad är det? Är det ett måste?

Boka föreläsning
Digital verksamhet. Vad är det? Är det ett måste?
Målgrupp
Tid: 1,5 - 2,5 timmar
Plats
Format: Välj mellan föreläsning eller workshop

Att vara en digital verksamhet handlar om att skapa förutsättningar för att kunna nyttja digital utveckling och digitaliseringens möjligheter. I vissa branscher är det till och med en hygienfaktor, det vill säga utan att vara digital, uppkopplad, tillgänglig 24/7 finns verksamheter inte kvar på marknaden. Kan du komma på ett musikbolag som inte är digital och som driver ett hållbart företag?

Syfte:
Skapa samsyn och gemensamt lärande

Lärandemål:
- Vad digitalisering är
- Metod för att förstå verksamhetens digitala utveckling
- Tre förutsättningar för att lyckas

Detta ger dig:

  • Förtydligar begrepp såsom digitalisering och digital utveckling
  • Förståelse för den digitala utvecklingen och påverkan på verksamhetsutveckling
  • Förståelse för vilken typ av utveckling som är prioriterad, medvetet och omedvetet
  • Utforskar om tre viktiga förutsättningar - digital ambition, förmågor, styrning - finns på plats för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter

Låter det spännande?

Marie Andervin

Marie Andervin

Kontakta Marie för att skräddarsy denna föreläsning utifrån din verksamhets förutsättningar.
Ring 073-993 50 12 eller boka ett möte direkt.

VI HAR FÄRDIGA FÖRELÄSNINGAR FÖR :
Bibliotekssektorn
Energisektorn
Kommun
Region