Andreas Tylenius

Senior rådgivare och utbildare inom digital transformation med specialisering inom förändringsledning, hållbara strukturfrågor, hälsoinnovation och välfärdsteknologi.

Andreas har mer än tjugo års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig verksamhet med erfarenhet från koncernnivå, förvaltnings- och bolagsnivå, senast som CDO/CIO i Halmstads kommun. Han har de senaste åren drivit digitalt transformationsarbete inom kommuner och regioner. I sin tidigare roll har Andreas även ansvarat för regional samverkansstruktur, frågor inom IoT och smart och hållbar stadsutveckling, välfärds- och hälsoinnovationsfrågor samt hur hållbara strukturer skapas för att nyttja digitaliseringens möjligheter i en organisation.

Andreas har även mångårig erfarenhet att driva konsultföretag och start-up bolag samt är specialiserad inom digital transformation, förändringsledning, hållbara strukturfrågor samt hälsoinnovation och välfärdsteknologi.

Roll: Rådgivare, Transformationsledare och Utbildare

Ort: Halmstad
Mail: andreas.tylenius@digjourney.com
Mobil: 0708-743671

Linkedin