Andreas Tylenius

Senior rådgivare och utbildare inom Digital Transformation och transformation- och förändringsledning

Andreas arbetar idag med att hjälpa offentlig sektor att öka takten i sin digitala transformation.

Andreas har över tjugo års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig verksamhet, senast som Digitaliseringschef/CIO i Halmstads kommun. Andreas har de senaste åren drivit digitalt transformationsarbete på koncernnivå där samskapande processer varit  framgångsfaktorn. I sin tidigare roll har Andreas även ansvarat för datadriven verksamhetsutveckling och en smart och hållbar stad. Andreas har även erfarenhet att driva konsultföretag och start-up bolag.

Andreas är specialiserad inom förändringsledning, digital transformation, välfärdsteknologi samt datadriven verksamhetsutveckling.

Roll: Rådgivning, transformatör, utbildare
Ort: Halmstad

Mail: andreas.tylenius@digjourney.com
Mobil: 0708-743671
Linkedin