Digital transformation enabler - hjälper dig att göra rätt i digitaliseringen

Kontakta Lars

Med vår långa erfarenhet av digitalisering efterfrågas vi också som stöd, bollplank och rådgivare i frågor inom digital transformation. Det innebär att vi konkret kan ta uppdrag som exempelvis digital transformationsledare, digital rådgivare, chief digital officer, förändringsledare både i offentlig och privat sektor.

I DigJourneys ekosystem finns över 200 certifierade co-creators med olika inriktningar och specifika kompetenser.

Detta ger dig:

  • Medarbetare, certifierad i DigJourneys ramverk för att leda digital transformation
  • Medarbetare, certifierad i Digital Maturity Matrix och 6 stegen till en transformationsplan
  • Kompetens att leda komplex digital förändring
  • Kompetens att designa transformationsprogram för att skapa storskalig förflyttning
  • Kompetens att öka innovationsförmågan

Låter det spännande?