Skrivet av Johan Forsberg den 5 maj 2023

AI kan hjälpa oss att ”think outside the brain”, och därmed hjälpa oss att nå klimatmålen

Vi står inför en av vår tids största utmaningar — klimatförändringarna. För att nå vårt mål om klimatneutrala städer 2030 behöver vi öka takten på omställningen, och för att göra det måste vi öka effekten av städernas omställningsteam genom att öka deras kapacitet. Men det är inte enkelt att veta vilka roller som krävs för att nå största möjliga impact. Det är, för att uttrycka sig milt, väldigt komplext. Så vi bestämde oss för att prova något nytt — att använda AI-teknik för att definiera omställningsteamens förmågor och förhoppningsvis identifiera nya, spännande yrkesroller som kan göra en verklig skillnad

Prompt skriven av DigJourney, bild genererad av DALL-E,  april 2023.
Prompt skriven av DigJourney, bild genererad av DALL-E, april 2023.

Så vi bestämde oss för att prova något nytt — att använda AI-teknik för att definiera omställningsteamens förmågor och förhoppningsvis identifiera nya, spännande yrkesroller som kan göra en verklig skillnad. Och resultatet var fantastiskt — vi hittade helt nya roller som vi aldrig tidigare hade tänkt på och teamsammansättningen blev mer dynamisk.

Läs blogginlägget här och fundera på hur du tror att AI och annan digital teknik kan hjälpa oss nå klimatmålen.

För mer info, kontakta johan@digjourney.com

Fler insikter

25 maj är det dags workshop om samarbetsbaserad AI för effektivt, strategiskt beslutsfattande.

AI, AI och AI... varje dag möter vi AI. I samtal, i media, i nyhetsbrev och såklart i mitt vardagliga testandet av olika AI-tjänster. Förändringsvågen AI och specifikt ChatGPT har fått en exponentiell tillväxt och redan efter någon månad kunde vi, DigJourney, se hur tjänsten direkt påverkar olika delar av vårt samhälle, yrkesroller och individers beteenden.
Läs mer