Publicerat den 15 maj 2021

Ännu en upphandling vunnen - hurra! Denna gång med Stockholm Stads kulturförvaltning

För några veckor sedan, vann vi en upphandling gällande kompetensutveckling och e-learning för 12 kommuner genom Kalmar kommunförbund, nu är det dags igen. Denna gång Kulturförvaltningen i Stockholm Stad med ledningsgruppen som uppdragsgivare.

Vårt uppdrag är att ta hjälpa till att ta fram en digital målbild för förvaltningen tillsammans med en genomförandeplan. Vi faciliterar och utmanar, men målbild och plan, den kommer inifrån förvaltningen. Inte från oss. Det är oerhört viktigt, inte minst för arbetet framåt när det gäller att ta sig mot målbilden.

Parallellt med detta jobbar vi med att skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt språk kring digital transformation i ledningsgruppen. Vi gör det genom ett nyfiket utforskande där vi ser på alla olika perspektiv på digitalisering och det ledarskap som behövs för att lyckas.

DigJourney jobbar ofta med just målbilder och att ta fram planer för digitalisering och transformation och vi har lite olika angreppssätt på det.

Är du nyfiken på dessa, ta kontakt så tar vi en videofika och snackar om det!

Ta kontakt med Marie om du vill ta ett snack

Marie Andervin

Marie Andervin

marie@digjourney.com
073-993 50 12