Skrivet av Marie Andervin den 17 januari 2020

Certifieringskurs i ramverket för att Leda digital transformation genomförs i Umeå.

Verktyg, metodik & process för att leda digital transformation - precis det en digital förändringsledare behöver!

Verktyg, metodik & process för att leda digital transformation - precis det du behöver!

Den 17, 18 mars samt den 2 april genomförs DigJourneys 3-dagars certifieringskurs i ramverket, Digital Transformation Framework, i Umeå.

På förfrågan från flera olika håll i regionen Västerbotten har vi valt bjuda in till vår öppna certifieringskurs som ger deltagarna grundläggande förståelse för att digital mognad och de 6 stegen till en Transformationsplan, berättar Marie Andervin, kursledare hos DigJourney.

Certifieringskursen vänder sig primärt till förändringsledare inom offentlig sektor som vill förbättra sina förmågor i att leda digital förändring. Det går även bra att delta även om deltagaren arbetar inom privat sektor.

Kunskapslyftet utgår från Digital Transformation Framework, boken Att leda digital transformation, metodiken Digital Maturity Matrix, Transformationsprocessen och DigJourneys etablerade digitala verktyg för att driva förändring.

Du kan tillhöra ett litet eller ett större bolag det spelar ingen roll. Det viktiga är att du har ambitionen att hjälpa människor och verksamheter att transformeras samt att du har en öppen syn på samverkan.

Läs mer om certifieringskursen och anmäl dig här.

Marie Andervin

Boka er skräddarsydda kurs i Att leda digital transformation

Gör som Region Göteborg och Kungliga Biblioteket, mobilisera för att få ytterligare acceleration i digitaliseringen

Kontakta Marie Andervin