Skrivet av Susanna Winzenburg den 24 oktober 2018

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet

Klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen: Tre ostoppbara krafter som driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi. Med befintliga lösningar och teknik kan vi halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030. Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap.

Klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen: Tre ostoppbara krafter som driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi.
Klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen: Tre ostoppbara krafter som driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi.

Klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen: Tre ostoppbara krafter som driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi. Med befintliga lösningar och teknik kan vi halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030. Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap. Det är budskapet i den rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, WWF och Ericsson som presenterades vid Global Climate Action Summit i Kalifornien för några veckor sedan.

Vi på DigJourney arbetar som rådgivare inom området digital transformation och stödjer och utbildar organisationer under deras resa med att öka sin konkurrenskraft och relevans i en alltmer digitaliserad värld. Den digitala världen är öppen och transparent vilket gör att frågan om Hur organisationerna arbetar med hållbarhet blir allt mer högaktuell. Det går helt enkelt inte att ha “gamla lik kvar i garderoberna” exempelvis i form av koldioxidutsläpp eller illa hanterad personal hos sig själv eller en leverantör utan att åtgärda problematiken. De “gamla liken” kommer förr eller senare att komma upp till ytan, det kommer att lukta ruttet och det kommer att påverka företagets konkurrenskraft och relevans för intressenter så som kunder, medarbetare, leverantörer, medborgare och samarbetspartners. Att inte bidra till en hållbar värld, eller att inte ha en plan för hur man skall hantera hållbarhetsfrågorna på ett strategiskt plan är rätt och slätt omodernt och en affärsrisk.

Digitaliseringen ger också möjligheter till nya smarta hållbara lösningar. Därför är vi glada att se att framstående forskare som Johan Rockström, Johan Falk, Owen Gaffney och organisationer så som Stockholm Resilience Center, Future EarthSitraWWFTeliaEricsson m. fl. arbetat tillsammans för att sätta fokus på hur digitaliseringen faktiskt drastiskt kan förbättra klimatarbetet.

De flesta av oss har förstått att situationen är akut och att vi alla behöver agera nu. Jorden har redan registrerat de högsta temperaturerna sedan den senaste istiden. Men, som rapporten noterar, vad vi upplever idag blir ingenting jämfört med vad som händer om de genomsnittliga globala temperaturerna överstiger 2 °C över preindustriella nivåer. 194 länder har skrivit under Parisavtalet som reglerar klimatarbetet och som bland annat syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C, helst 1,5°C. ”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt - ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet” säger Johan Rockström.

Rapporten presenterar 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. I rapporten föreslås även en rad strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna, vilket inkluderar att vi:

  • Accelererar klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.
  • Sätter ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygger ut handelssystem för koldioxid, skyndar på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.
  • Startar globala teknik-initiativ eller acceleratorer för att inrikta “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. Specifikt bör dessa adressera hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

Vi på DigJourney kommer att fortsätta arbetet med att djupare förstå sambandet mellan digitalisering och hållbarhet i syfte att bidra till hållbara transformationer av individer, organisationer och samhällen genom organisationsrådgivning, nätverk och utbildning i transformation för konsulter, ledare och medarbetare.  Vill ni veta mer om hur vi arbetar med hållbar transformation så kontakta oss gärna. Vi finns på Ekskäret KlustretEpicenter, Stockholm.