Skrivet av Henrik Gustafson den 12 oktober 2017

Digital transformation inom offentlig sektor – vem tar ansvar och vad förväntas av dig som ledare? Sammanfattning av panelsamtal på eFörvaltningsdagarna den 11 oktober.

Igår var första dagen på 2017 års eFörvaltningsdagar på Stockholmsmässan i Älvsjö. En av programpunkterna var en paneldebatt där DigJourneys Joakim Jansson deltog. Övriga i panelen bestod av Ardalan Shekarabi (Civilminister), Shahyan Khan (Pink Mango), Ann Hellenius (CIO Stockholms Stad), Karin Andersson (Adaptit) och David Mothander (IT & Telekomföretagen) under ledning av moderatorn Anna Bellman. Henrik Gustafson på DigJourney var på plats och summerar här samtalet.

Igår var första dagen på 2017 års eFörvaltningsdagar på Stockholmsmässan i Älvsjö. En av programpunkterna var en paneldebatt där DigJourneys Joakim Jansson deltog. Övriga i panelen bestod av Ardalan Shekarabi (Civilminister), Shahyan Khan (Pink Mango), Ann Hellenius (CIO Stockholms Stad), Karin Andersson (Adaptit) och David Mothander (IT & Telekomföretagen) under ledning av moderatorn Anna Bellman. Henrik Gustafson på DigJourney var på plats och summerar här samtalet.

På Anna Bellmans fråga vem som är ansvarig för digitaliseringen tittade förstås alla på Civilminister Ardalan Shekarabi. Joakim Jansson tog till orda och sa att vi alla har ett ansvar att öka vår kunskap om digitaliseringens möjligheter, inte minst alla ledare och i synnerhet ledningsgrupper. Vi får inte skapa ”digitala alibin” som ska fixa digitaliseringen åt oss; varken ministrar, myndigheter, interna avdelningar eller digitaliseringsansvariga. Det handlar om att bygga digitala mognad – samhällets, organisationers och individers samlade förmåga till innovation och förändring. Ann Hellenius underströk att vi människor inte följer strategier utan människor – våra modiga ledare. Shayan menade att vi är mitt uppe i ett samhällsskifte – en transformation som berör alla.

Vi har jobbat hårt det senaste året, sa Ardalan Shekarabi. Regeringen har bl.a. tillsatt Expertgruppen för digitala investeringar och arbetat med att förbereda etableringen av den kommande Digitaliseringsmyndigheten. Den kommer att spela en viktig roll för att få plats en nationell infrastruktur för digitalisering. Vi tittar på länder som Danmark, Holland och Estland och konstaterar att vi halkat efter och måste lära av dem som kommit längre. Vi måste komma ikapp och skapa grundförutsättningar för att underlätta och skala upp digitaliseringen. Våra myndigheter, landsting och kommuner ska inte behöva uppfinna hjulet var för sig på egen hand. Vi måste också tänka inkluderande – alla medborgare måste t.ex. kunna få tillgång till e-legitimation.

På frågan om offentlig sektor är mogen för att tillämpa agila arbetssätt så svarade Ardalan att det varierar kraftigt. Många är nyfikna och några jobbar redan agilt i vissa delar, men i många organisationer arbetar faxarna hårt när statens kvarnar maler. Vi kommer att lägga press på förnyelse, men man får börja gräva där man står. Men vi ska satsa hårt på att bli mer innovativa, lovar Ardalan.

På frågan om vad panellisterna vill skicka med till våra ledare pekade Ann Helenius på vikten att som ledare avdramatisera ämnet. Prata enkelt. Det viktiga är att komma igång och göra saker. Ledare skall se detta som en kulturresa – i genuina innovationskulturer är misstag något man lär sig av, inte är rädd för. Var uthållig – vi har så mycket ”legacy” som måste rensas ut. Hon tipsade om att rekrytera unga talanger som vågar ifrågasätta och känner engagemang för att skapa samhällsnytta. För unga är det mer naturligt att samarbeta, dela och lära. Samarbeta också med privata aktörer och lär av dem.

David Mothander underströk också vikten att samarbeta och lära sig av den privata sektorn, där erfarenheten av agila arbetssätt finns.

Karin Andersson, med erfarenhet från att ha drivit digitalisering på Försäkringskassan, instämde i vikten av att avdramatisera – bygga digital mognad genom att göra och lära.

Joakims medskick var att våga ta ansvar som ledare och komma igång med att göra. Våga göra rätt. Våga visa svaghet. Förändra miljön – bort från felrädslan! Bygg förståelse för agila principer. Och slutligen – våga budgetera för investeringar i er framtid.

Kontakta Joakim Jansson

Boka oss gärna på nästa konferens

Vi bidrar med de senaste perspektiven inom att leda digital och hållbar transformation.

Kontakta oss