Publicerat den 24 april 2023

DIS avtal med Region Jämtland/Härjedalen möjliggör för DigJourney att leverera konsultinsatser inom externt finansierade/delfinansierade projekt

Detta DIS ramavtal skapar möjligheter för DigJourney att bidra till verksamheter inom Region Jämtland/Härjedalen, landskapen Härjedalen och Jämtland samt små delar av Ångermanland och Hälsingland, i deras digitala transformationsresa fram till mars 2025.

Ramavtalet omfattar uppdrag inom utvärdering/följdforskning, teknik/energiförbättringar, innovation/produktutveckling, infrastruktur/kartor/GIS/trafikutredningar, hållbarhet/klimat/miljö, information/kommunikation/marknadsföring, hälsa, logistik/transport, arbetsmarknad, innovation/produktutveckling, ekonomi, jämställdhet, kultur samt företagsutveckling/export.