Skrivet av DigJourney den 13 juli 2017

En ny arena, Digidalen, och en ny plattform för dialog, Sveriges digitala resa, är förlösta. Tack Almedalen, tack alla samskapare. Nu tar vi det vidare!

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land - och alla oss som är Sverige.

Under Almedalsveckan samlades vi i Digidalen för att samtala kring hur digitaliseringen påverkar vårt land - och alla oss som är Sverige. Vi lyssnade till inspirerande framtidsspaningar och förde rundabordssamtal kring hur digitaliseringen påverkar olika grupper i samhället – medborgare, politiker, organisationer, näringsliv och akademi. Vi förde även dialoger kring vilket ansvar, intressen samt bidrag olika delar av samhället ger till helheten. Vi tog oss an vår samtids viktigaste frågeställning: Vart är vi på väg?

Stort tack till alla inspiratörer!

Klicka på namnet för att se anföranden och eftersnack.

Måndag 3 juli: Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle, #digindivid

Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry
Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar
Christina Hammer, grundare och partner på Hammer & Hanborg
Karin Netzell, affärsutvecklingschef på Hammer & Hanborg

Tisdag 4 juli: Vart tar samhället vägen i en digital framtid?, #digdemokrati

Kent Persson, fd politiker och idag bland annat ordförande i Ecpat
Mats Lewan, futurist, författare och föreläsare Matslewan.se

Onsdag 5 juli: Företagarna och digitaliseringen, #digföretag

Anders Torell, Head of Business Transformation and Digitalization på NCC
Siduri Poli, vd på Changers hub
Fredrik Wikholm
, serieentreprenör inom social hållbarhet och grundare av Dedicated Institute

Torsdag 6 juli: Sverige som en del av en digital värld, #digSverige

Per Mosseby, fd. SKL, numer fri själ
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Tobias Degsell, grundare Combiner

Dialogerna i Digidalen under Almedalsveckan var startpunkten på en längre resa. Själva syftet med initiativet är att belysa ett helhetsperspektiv på digitaliseringens möjligheter för Sverige som land. Exakt hur resan framåt ska te sig vet vi i skrivande stund inte. Vår ambition och önskan är dock att den ska involvera dig - och så många andra som möjligt. För om vi ska lyckas påverka framtiden för Sverige som helhet så måste vi göra det tillsammans.

Foto av dionhinchcliffeCC-BY-SA 2.0

Kontakta Joakim Jansson

Sveriges digitala resa

Om du vill medskapa Sveriges digitala resa är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Joakim Jansson