Skrivet av Joakim Jansson den 11 februari 2017

Hur digitalt mogen är er verksamhet och varför är det viktigt?

Verksamheters digitala mognad dvs. hur långt de har kommit i sin digitalisering är viktig av flera anledningar. Till att börja med för att den digitala mognaden ökar konkurrenskraften men också för att den digitala mognaden är det som avgör vad som bör satsas på nu och vad som kan skjutas på framtiden eller kanske droppa helt.

Verksamheters digitala mognad dvs. hur långt de har kommit i sin digitalisering är viktig av flera anledningar. Till att börja med för att den digitala mognaden ökar konkurrenskraften men också för att den digitala mognaden är det som avgör vad som bör satsas på nu och vad som kan skjutas på framtiden eller kanske droppa helt.

När det går så fort, hur skall man veta vad man skall satsa på? Det är en vanlig fråga, inte minst hos ledare i både privat och offentlig sektor. Vårt svar på det är att det är den digitala mognaden som styr vad du bör göra. Dels er egen verksamhets digitala mognad, dels den digitala mognaden i er omvärld.

Genom att veta var ni befinner er inom olika delar av digitalisering och sätta det i relation till hur det ser för andra aktörer i branschen får ni svaret på vart ert fokus bör ligga, på kort och på längre sikt. Skulle er verksamhet till exempel inte ha bra svar på varför ni existerar och varför ni skall satsa på digital transformation och vart ni vill ta er med hjälp av den så är det vår rekommendation att börja där.

Så hur digitalt mogen är er verksamhet?

Ett sätt att få en snabb överblick är att kolla genom matrisen ovan. Den är en vy av metodiken Digital Maturity Matrix och beskriver översiktligt kännetecken för olika faser i digitalisering uppdelat i nio olika områden (som vi kallar digitala motorer).

Läs vidare på Linkedin

Prova mognadstestet!

Digitalt mognadstest (DMI) med analys och konkreta rekommendationer är ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen verksamheten är och vilka områden man behöver fokusera på för att stärka digitala konkurrenskraften. Vill du göra testet själv, då kan du gå direkt till www.digitaltransformation.net/sv/mognadstest. Och psss - det kostar ingenting.

Kunsksbasen för att leda digital transformation