Publicerat den 13 september 2022

Klimatomställning = ökad konkurrenskraft

Nu är valrörelsen över för den här gången, och vi tvingas än en gång konstatera att ödesfrågan om klimatet försvann i bruset av de övriga frågorna (utan att förringa deras betydelse). Det är oroväckande, för att uttrycka sig milt.

Den regering som nu tar vid, och den opposition som möjligen har ännu större möjligheter att driva klimatfrågan, måste sätta klimatfrågan högst på agendan. Vi kan inte vänta fyra år på att eventuellt göra nåt, våra folkvalda politiker måste agera kraftfullt redan idag - oavsett partifärg. Nu är tid för ledarskap, nu är tid för handling, nu är tid att lyssna på såväl forskare som på oss inom näringslivet som är oroade både över klimatet och den missade möjligheten att öka våra företags och landets konkurrenskraft.

DALL-E AI skapade bilden utifrån prompten: "an optimistic happy photo realistic painting in soft and smooth pastel color of a competitive modern country, built on sustainability and mind-blowing technological innovations "
DALL-E AI skapade bilden utifrån prompten: "an optimistic happy photo realistic painting in soft and smooth pastel color of a competitive modern country, built on sustainability and mind-blowing technological innovations "

Den 7 september publicerade vi och 226 andra företag en debattartikel i Aftonbladet. På DigJourney jobbar vi dagligen med både vår egen och våra kunders långsiktiga hållbarhet och det var en självklarhet att vi skulle skriva under på debattartikeln som författats av organisationen GoClimate och Wedonthavetime.org.

Vi kunde ha skrivit exakt den här artikeln själva, vi skriver under på varje ord, så det var en självklarhet att skriva under när GoClimate hörde av sig. Vi har länge arbetat för att öka konkurrenskraften hos våra kunder genom att erbjuda dem verktyg och öka deras förmågor att leda sin digitala transformation. Det är utan tvekan så att klimatomställning leder till enorma möjligheter att öka sin långsiktiga konkurrenskraft, och det vore synd om politisk passivitet minskar både möjligheterna till nödvändig klimatomställning och ökad konkurrenskraft.

Debattartikeln är en vädjan till politiker att  visa mod och ta tydliga politiska beslut som accelererar omställningen istället för att bromsa den. Ett sådant exempel som artikeln pekar på är de föreslagna sänkningarna av reduktionsplikten, som riskerar att dra undan mattan för de företag som investerat stort i produktion av fossilfria drivmedel. Ett annat exempel är avsaknaden av politiska beslut som ger oss en topplacering på 10-i-topp-listan “Digital Quality of Life Index”. Det är oroande att Sverige inte längre anses vara ledande vad gäller digitalisering, då vi ser mycket tydliga kopplingar mellan digitalisering och hållbarhet.

Politiker - släpp foten från bromspedalen

Politiskt ledarskap, baserat i samsyn och blocköverskridande samarbeten är vad som krävs. En politik som framtidssäkrar vårt land via hållbarhetssatsningar, en strategi där digitalisering är en självklart integrerad del och ett politisk ledarskap som vågar ta beslut om både regleringar och incitament för att uppnå detta, för att öka konkurrenskraften både på kort och lång sikt. Vi som företagare behöver veta vad som förväntas av oss, för att våga göra de investeringar som är absolut nödvändiga för att behålla och öka vår relevans i en alltmer krävande omvärld.

Vi företag är villiga att göra förändringen, att utforska möjligheterna och släppa det gamla, men det blir ineffektivt om vi alla ska uppfinna våra egna vägar framåt eller inte vet vad som förväntas av oss. Politikerna har en nyckelroll att spela här.

Vi som tagit initiativet till detta upprop ser en mycket stor frustration över att inte tillräckligt görs inom klimatområdet och att politikerna behöver se fördelarna med en omställning, inte bara problemen. Sverige, med rätt politik, kan bli en nation som ligger i framkant genom att gå före i klimatarbetet! Företag vill ha tuffare regleringar och mer långsiktiga regler!

Vd för WeDontHaveTime.org.

Ingmar Rentzhog

För DigJourney är hållbarhetsfrågan oerhört viktigt. Så viktigt att vi låtit GoClimate klimatberäkna vår verksamhet baserat på all data från vår ekonomitjänst PE Accounting. Med genomlysningen som grund genomför vi nu åtgärder som steg för steg ytterligare minskar vårt klimatavtryck. Vi vill uppmuntra alla företag att genomlysa sin egen verksamhet och börja agera åt det håll de vill se världen gå. Detsamma gäller förstås politiken, och det är därför vi skrivit under denna debattartikel. Som vi skrev inledningsvis, nu är tid för ledarskap, nu är tid för handling. Morgondagen kan inte vänta.

Vad kan du göra?