Skrivet av Joakim Jansson den 20 mars 2017

Så här lyckas vi med digitaliseringen Löfvén

Sverige går bra vilket också en lång rad internationella jämförelser (Se tex. World Economic Forum) visar. Samtidigt står vi inför stora utmaningar - i skolan, i vården, med migration och påföljande integration, med jobben i ljuset av robotisering och automatisering och som blir allt tydligare, i bilden av Sverige – vår egen såväl som omvärldens.

Pressbild Socialdemokraterna CC BY-NC-ND
Pressbild Socialdemokraterna CC BY-NC-ND

Sverige går bra vilket också en lång rad internationella jämförelser (Se tex. World Economic Forum) visar. Samtidigt står vi inför stora utmaningar - i skolan, i vården, med migration och påföljande integration, med jobben i ljuset av robotisering och automatisering och som blir allt tydligare, i bilden av Sverige – vår egen såväl som omvärldens. I potten ligger vårt framtida Sverige och insatserna är enorma.

I centrum av den samhällsomvälvning vi nu är mitt uppe i är digitalisering (se vår syn på vad digitalisering är här). Det paradoxala är att digitalisering både för med sig många av utmaningarna samtidigt som den bär på många av lösningarna. Utmaningarna den medför kommer vare sig vi vill eller ej, lösningarna däremot kommer bara om vi med kraft, koordination och kompass agerar för att se dem och kunna dra nytta av dem.

Lösningarna däremot kommer bara om vi med kraft, koordination och kompass agerar för att se dem och kunna dra nytta av dem

Det är därför digitaliseringen måste prioriteras upp. Det är därför vi inte får förblindas bakom den digitala mognad vi som individer har eller de digitala framgångar som våra startups visar. Det är därför vi måste agera nu. Det är också därför det digitala ledarskapet i regeringen är så viktigt. Verkligheten är att Sverige enligt allt fler undersökningar tappar i ranking jämfört med andra nationer och det är dags att vända denna trend.

Hur skall vi då lyckas vända den negativa trenden?

Läs vidare på Linkedin

Marie Andervin

Vi accelererar offentlig sektors digitalisering

Ta kontakt, så berättar vi mer

Marie Andervin