Skrivet av Johan Forsberg den 1 juli 2020

Så stärker vi hållbarhetsfokus i styrelserummet

I år blev som bekant inte Almedalen av, men vi fick möjlighet att delta i en paneldiskussion om hållbar digitalisering på #virtuellaalmedalen, i regi av Social Venture Network Sweden. DigJourneys Johan Forsberg bidrog med ett inlägg i debatten kring styrelsens roll och ansvar för hållbarhetsfrågorna. Hur kan styrelsen säkra att verksamheten också är bäst FÖR världen, inte bara bäst i världen, vilket är det vanliga mantrat i styrelserummet? Vilket ansvar har styrelsen för att hållbarhetsfrågorna får tillräcklig utrymme i den digra agendan, och är empati och ansvar något som bör få större plats i styrelserummet?

Hur kan styrelsen säkra att verksamheten också är bäst FÖR världen, inte bara bäst i världen, vilket är det vanliga mantrat i styrelserummet?

Johan Forsberg

Styrelsens ansvar måste ses även ur ett samhällsperspektiv, då det är summan av alla verksamheter och individer som skapar det samhälle vi lever i. Det får man som styrelsemedlem aldrig bortse ifrån. Styrelsen bör fundera på vilka samhällsproblem verksamheten kan bidra till att lösa, definiera konkreta hållbarhetsmålsättningar och fundera på hur verksamheten kan skapa produkter och tjänster med avstamp i detta. Digital transformation bör ses som ett medel och verktyg för att uppnå hållbarhetsmålen - för oss är det ett självklart perspektiv att Hållbarhet + Digitalisering = Framtidssäkring.

Låter det spännande? Kontakta Johan så tar vi ett snack om hur vi tillsammans kan driva styrelsearbetet mot ett större hållbarhetsfokus.

Kontakta Johan

Du kanske är intresserad av att läsa mer om vad vi gör inom området hållbarhet och digitalisering

DigJourneys #TranformationDay - Digitalization + Sustainability = Future proof at Internetdagarna in Stockholm

Yeah, our TransformationDay at Internetdagarna a success

Our #TranformationDay Digitalization + Sustainability = Future proof at Internetdagarna in Stockholm was a real success!

Läs mer
Future Proof Maturity Matrix - en metodik för transformation som kombinerar digitalisering och hållbarhet

Framtidssäkring genom digitalisering och hållbarhet

Digitalisering och hållbarhet är en magisk kombo som tillsammans skapar möjligheten till att framtidssäkra såväl er verksamhet som vår värld.

Läs mer