Skrivet av DigJourney den 10 november 2016

Intervju med Shahyan Khan – Digital transformation handlar om att gå emot gamla konventioner, traditioner och regler

Internetdagarna is coming up (21-22 november) och DigJourney är värd för spåret Kickstarta er digitala transformation. För att värma upp ställer vi några frågor till deltagarna. Denna gång lyssnar vi till Shahyan Khan, partner – Transformation & Governance på nystartade Pink Mango, världens första beteendeinriktade investmentbank som dessutom nyss kommit med en uppsats om ledarskap i en digital värld.

Internetdagarna is coming up (21-22 november) och DigJourney är värd för spåret Kickstarta er digitala transformation. För att värma upp ställer vi några frågor till deltagarna. Denna gång lyssnar vi till Shahyan Khan, partner – Transformation & Governance på nystartade Pink Mango, världens första beteendeinriktade investmentbank som dessutom nyss kommit med en uppsats om ledarskap i en digital värld.

Halloj Shahyan Khan, du kommer vara med oss i panelen på Internetdagarna, vilka faktorer ser du som viktiga i en digital transformation?

– Utifrån ett styrelse och ledningsperspektiv, så skulle jag vilja nämna dessa tre faktorer: Mod att våga agera som styrelse eller ledning: ofta handlar det om att gå emot gamla konventioner, traditioner, regler och bestämmelser i bolagen och leda mot nya, ofta okända marknader. Insikt och förståelse att den externa världen har både förändrats avsevärt, samtidigt som vissa fasta principer kvarstår. Digital transformation handlar till stor del om att ta vara på möjligheterna som kommit från all tekniskt initierad förändring. Öppenhet och implementering är slutligen nyckeln. Digital transformation är i generella drag ett enda stort strategiskt change management projekt, som gör bolag mer adaptiva, receptiva och rörliga i denna digitaliserade värld.

Vilka är dina främsta tips avseende den förändringsledning som krävs för att genomföra bolagens digitala transformation på bästa sätt?

– Förändringsledning och change management handlar genomgående om förankring. Ofta ligger lösningen på er digitala transformation redan i organisationen. En misslyckad digital transformation handlar ofta om att organisationen i helhet inte mår bra och därav inte kan hantera dess behövliga omställning. De viktigaste faktorerna för att framgångsrikt transformera ett bolag är:

Ledarskapet

Må låta trivialt, men om ledningen/styrelsen inte kan förstå sig på digitaliserings effekter, varför det är viktigt eller hur det kan total förändra bolagets affärsmodell, så kommer organisationen inte kunna navigera framåt på ett framgångsrikt sätt.

Makt, förändring och motstånd

Att identifiera och hitta ambassadörerna, skeptikerna och optimisterna, kring förändring & transformation, är vitalt för att ledare på alla nivåer i organisationen ska kunna implementera transformationsplanen på ett framgångsrikt sätt.

Transparens och kommunikation:

En ledning som vågar vara öppen, transparent och arbeta tvärdisciplinärt med verksamheten och kunderna, där varje individ kan aktiveras och samutveckla tjänster och produkter i samråd med ledarna av organisationen, är på god väg att lyckas med sin transformation.

Vilka fallgropar tycker du man bör vara extra uppmärksam på?

Tron att man kan helt delegera bort sin digitala transformation.

Detta är en fara många styrelser/ledningar stöter på när de känner att de inte riktigt förstår poängen med transformationen eller att bli mer digitala, och kan bli en internpolitisk svårighet om man inte hanterar detta omgående. En ledning kan självklart hämta in en specifik kompetensen som guidar och hjälper till med transformationen i stor utsträckning, men att tro att detta inte behöver beröra dem själva är en fara observerad vid flera tillfällen.

Att inte ha management commitment.

Att ge sig ut på en transformationsresa utan att ha verklig förankring hos management leder sällan till ett högre bolagsvärde. Denna fallgrop underskattas ofantligt och visar sig inte förrän längre in på resan, då de riktiga förändringsaktiviteterna sker. Detta kan snabbt bygga missnöje, desillusionering kring bolagets vision, mission och mål och slutligen skapa motståndsrörelser inom organisationen. Om chefer/ledare på alla nivåer inte är engagerade i förändringsprocessen så blir det en kostsam historia.

Att glömma varför man vill transformeras.

Hela syftet kring en digital transformation är att komma närmare kunderna med exempelvis en mer effektiv affärsmodell där användare och tjänst möts på ett nytt sätt. Att glömma kunden eller affärsmodellen i en transformation blir därför katastrofalt. Fokusera på rätt saker och glöm inte ert ”WHY”.

Du har precis skrivit en uppsats om ledarskap i en digital värld. Berätta, vad handlar uppsatsen om och vilka slutsatser landar den i?

— Uppsatsen handlade om att akademiskt och vetenskapligt försöka utröna vad digitalisering är och dess effekter på ledarskap. Vad jag kom fram till var en stark distinktion mellan digitisering (konverteringen), digitalisering (processen) och digital transformation (effekten) och fenomenets sex generella karaktärsdrag.

För ledarskap blev slutsatsen att vi idag rör oss mot ett mer flexibel, intimt, samarbetsorienterat, värdebaserat och virtuellt ledarskap. Organisationer bör arbeta mer som nätverkshubbar, där ett holistiskt tänk genomsyrar ledarskapet och organisationen. Autonomi och självstyre bör ges till de respektive modulerna, samtidigt som allt arbete sker mot gemensamt uppsatta organisatoriska målsättningar. Ledarskap tar idag även nya former då gränsdragningen mellan det personliga, privata och professionella sakta har suddats ut på grund av fenomen såsom digitalisering.

Mer info om Internetdagarna 21-22 november 2016.

Här kan du läsa mer om vårt spår Kickstarta er digitala transformation. Vi har en härlig skara talare och panelister. Här har du hela listan:

Hélène Barnekow, vd på Telia Sverige som är mitt inne i en fantastisk transformation. Läs intervjun med Hélène.

Cecilia Beck-Friis, fd vvd på TV4 och numera vd på VR-bolaget Rayvr. Läs intervjun med Cecilia.

Stefan Svärdenborn,VP Brand & Marketing på Trelleborg Group som i en traditionell bransch gjort underverk. Läs intervjun med Stefan.

Shahyan Khan, Partner – Transformation & Governance på nystartade Pink Mango, världens första beteendeinriktade investmentbank. Läs intervjun med Shahyan.

Erik Sandström, Direktör Digitala tjänster på Arbetsförmedlingen som har tryckt gasen i botten i sin transformation. Läs intervjun med Erik.

Susanne Bergh, Chef utveckling kundmöten och kanaler på Länsföräkringar som tagit greppet i digitaliseringen i försäkrings-Sverige. Läs intervjun med Susanne.

Åsa Paborn, publiceringschef UR, ett public service bolag i skärningen mellan media och utbildning – bägge branscher i stor omvandling. Läs intervjun med Åsa.

Utöver dessa kommer också Edward Snowden och fler tungviktare delta på Internetdagarna.

Läs mer i boken Att leda digital transformation

Du kan beställa dina ex direkt via oss, dock är lägsta beställning 12 böcker.

Beställ här