Publicerat den 30 november 2020

#TransformationDay på Internetdagarna lockade 350 personer

DigJourney körde Accelerera och skala upp digital transformation genom sitt eventkoncept #TransformationDay på Internetdagarna 23 november. 350 personer bland åhörarna och härlig energi under hela dagen! Här bjuder vi på en summering.

Temat på dagen var alltså ”Accelerera och skala upp digital transformation” och vi berörde allt från var företag och organisationer står idag, deras digitala vision, case på hur man skalar upp digital transformation, modeller för att ta sig an transformation till hur du organiserar och leder i förändring.

-Vi har sett att de flesta verksamheter har kommit igång med sin digitala omvandling men funderar på hur man skalar upp transformationen och får full effekt i hela verksamheten. Andra frågor som vi ville ge svar på var hur man får med både kunder och anställda på transformationsresan och hur man optimerar konkurrenskraft, effektivitet och innovation, säger Lars Alm, projektledare för spåret.


Summering på dagen med länkar till presentationer

The New Normal - Var står företag och organisationer idag

De flesta verksamheter har kommit igång med sin digitala transformation. Men hur skalar man upp transformationen och får full effekt i hela verksamheten?

Under denna session tog vi temperaturen på var företag och offentlig sektor står i sin digitala transformationsresa idag, vilka utmaningar de står inför och vi pratade om de det nya normalläget som pandemin lett till. Joakim Jansson modererade sessionen.

Vårt gränslösa samhälle

Vi är inne i ett samhälle där allt fler gränser löses upp, tex mellan jobb och fritid mellan experter och amatörer etc. Det tar oss mot alltmer ambivalens där olika perspektiv och sanningar finns samtidigt. Vad gör det med oss som samhälle? Denna fråga ställde Katarina L Gidlund på Mittuniversitet som inledde vårt pass om "The new normal - Var står företag och organisationer idag" på Internetdagarna.

Katarinas presentation

Tycker att det är oroande eftersom det skapas nya grupper med utanförskap i samhället: de som inte vill vara en del av det digitala samhället och äldre. Hur möter vi dessa?

Från chatten

Farten har ökat farten i industrin

Industrin har ökat farten gällande digitaliseringen och det är tre fokusområden för digitaliseringen 1. Effektivisera 2. Ökat kundvärde 3. Nya affärsmodeller och affärer. Detta budskap fördes fram av Anders Lindh tidigare på Sandvik.

Från kontroll till tillit

SAS-Jannes huvudbudskap börjar nu hända och pyramiderna rivs, kontrollen minskar och ersätts av plattare organisationer med tillitsbaserat ledarskap. Detta var några viktiga spaningar från Ann-Therése Enarsson på Futurion då vi redde ut var vi befinner oss idag.


Digitala visionen - vart är vi på väg i verksamhetens digitalisering?

Hur jobbar man med verksamhetens digitala destinationen och målbild?
Vi fick ta del av två olika perspektiv på digital vision. Sessionen modererades av David Ståhlberg.

Do shit and people will follow. Vi lever väl inte i Nordkorea heller?

Budskapet var tydligt när Amer Mohammed på Coop tog till orda om hur han som otålig entreprenör gör för att skapa transformation i en stor organisation.

Amers presentation

"Det är inte Nordkorea" - klockrent. Ska ta det vidare hos oss!

Från chatten

En första version på en digital vision för Sverige

Digitaliseringen ska möjliggöra för livslångt lärande där individer, företag och organisationer i Sverige ska ha den kunskap och kompetens som behövs för att kunna delta i samhället och utveckla Sverige som kunskapsnation.

Detta är en första iteration på en digital vision för Sverige med livslångt lärande i centrum. Det är Carl Heath på RISE som formulerat den och just att digitalisering skall möjliggöra det livslånga lärandet var något Carl tryckte extra hårt på.

Carls presentation

Case: Hur digital transformation skalas upp och accelererar

Ta del av två grymma case från två vitt skilda världar, SAS och Skatteverket. Sessionen modererades av Lars Alm.

Så här gjorde SAS sin digitala transformation

Annelie Nässén fd SAS berättade om SAS resa och några av hennes insikter var: Det handlar om människorna, vikten av skifte i kultur och mindset och vikten av tid för innovation och kreativitet.

Annelies presentation

Skatteverkets digitala resa

Johan Schauman från Skatteverket delade med sig av sina erfarenheter kring vad som är viktigt för att kunna förändra en stor organisation, var fallgroparna finns och några enkla tips för hur du kan rusta sig bättre för att leda förändringen. Bland annat genom att fokusera på: 1. Nytt ledarskap 2. Ha en tydlig målbild 3. Bryt ner målbilden och börja jobba.

Johans presentation

Heja Skatteverket, ni har kommit långt med den digitala myndigheten och är ett föredöme för andra!

Från chatten


Från Koordinationsfasen till Accelerationsfasen - vad behöver du göra. En konkret modell för att lyckas.

En session där Lars Alm och Anders Nilsson från DigJourney bjöd på konkreta verktyg för hur du kan ta din verksamhet från Koordinationsfasen till Accelerationsfasen.

5 nycklar till att lyckas

Lars Alm från DigJourney presenterade de olika faserna i en transformation, hur man kan analysera sin digitala mognad genom Digital Maturity Matrix samt pratade om 5 nycklar till att lyckas med sin digitala transformation. Bland annat handlar det om att ha ett tydligt Why och EN vision och mission, att stärka medarbetarnas förutsättningar och att koppla dataanalys till kärnaffären.

Lars presentation

Gör inget nytt utan att sluta göra något gammalt!

Från chatten

Vikten av en löpande innovationsprocess

Anders Nilsson från DigJourney presenterade hur man får fart på innovationsprocessen och hur man går från en förvaltande kultur till en innovativ och transformativ kultur. Vi fick också med oss att innovationsskiften behöver ske på tre olika nivåer, Mindshift, Workshift och Governshift.

Anders presentation

Framgångsnycklar för Öresundskraft

Lillemor Högström intervjuades och några av de viktigaste framgångsnycklarna hon lyfte var: Teamet - stärka teamets förmåga, Ledningen - ha ledningen med sig samt Data - använda och visualisera data.


Hur du organiserar och leder digital transformation in i framtiden

Behövs det ett nytt ledarskap för att ta sig in i Accelerationsfasen och leda digital transformation, och hur ser det ut? Sessionen modererades av Johan Forsberg.

Dags för politiker att ta ansvar för digitaliseringen

Politiker måste ta aktivt ledarskap över den digitala transformationen, så att både verksamheter förbättras och demokratin säkerställas. Digitaliseringen behöver demokratiseras för att bli tillgänglig och skapa värde på ett jämlikt sätt för alla.

Startups och offentlig sektor kan lära av varandra

Startupscenen och den offentliga sektorn har mycket att lära av varandra och borde söka fler innovativa samarbeten. Det skulle ge oss och planeten större motståndskraft och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Man behöver vara trygg för att våga misslyckas, handlar också om en inre trygghet

Från chatten

Digitalisering, komplexitet, ledarskap och allas samhällsuppdrag

Utan ”hela” ledare, som förmår bottna i sig själva och har en ödmjuk inställning till den komplexa kontexten de leder sina verksamheter i, så kommer vi inte nå vare sig verksamhetens målsättningar eller bidra till det samhällsuppdrag alla verksamheter måste förhålla sig till.


Hur tar vi det vidare?

  • Digitalt Eftersnack 3 december kl 9-10 för de som deltog också på Internetdagarna. Skicka anmälan till Joakim.
  • Nyhetsbrev om digital transformation - Se nedan.
  • Ta kontakt med DigJourney. Här finns dina nya transformationsvänner och hur du får tag på dem.