Skrivet av Joakim Jansson den 5 oktober 2022

Vi söker dig som vill skapa världens bästa innehåll för digital transformation!

DigJourney har bra fart i transformationsfabriken och vi söker nu en innehållsperson till Changemkr, vår kommande SaaS-tjänst. Det rollen handlar om är att identifiera och skapa innehåll till Changemkrs kunskapsbas. Vi söker primärt en konsult som arbetar på distans och arbetet är upp till halvtid men kommer variera.

Bild av Dall-e. Decription: Digital art painting of a Content producer creating content for a SaaS-service.
Bild av Dall-e. Decription: Digital art painting of a Content producer creating content for a SaaS-service.

Om innehåll och arbete

Det som arbetet handlar om är alltså att skapa innehåll till vår kommande SaaS-tjänst Changemkr och dess kunskapsbas. Kunskapsbasen kommer att bestå av är:

 • Intervjuer
 • Case
 • Övningar
 • Förändringsvågor/Trender

Det finns redan idag innehåll och vi har också samarbeten där vi kan få innehåll. Arbetet består således av att:

 • Identifiera vilket innehåll som behövs och vilket som redan finns
 • Se över vilket innehåll som finns genom våra samarbetspartner och vilket som behöver skapas från grunden
 • Flytta och lägga upp innehåll från samarbetspartner till Changemkr
 • Producera nytt innehåll främst via text men video eller audio är också intressant.
 • Tagga innehållet på ett strukturerat sätt

Över tid kan arbetet växa och även innehålla andra delar.


Praktiskt om arbetet

Arbetet är på konsultbasis och sker på distans och omfattningen bedöms vara upp till en halvtid och det kommer variera över tid. Om rätt person hittas kan tillsättning ske omgående. Arbetet börjar med att vi testar samarbetet och hur det fungerar att skapa en artikel. Om det fungerar bra så fortsätter vi!

Personen kommer framförallt att jobba med och rapportera till mig.

För att lyckas tror vi att följande är bra saker att ha med sig:

 • Ha en riktigt vass och snabb penna
 • Djup förståelse om digital transformation utifrån ett verksamhets- och ledarperspektiv
 • Vara riktigt nyfiken och på och hela tiden leta efter bra innehåll eller embryon till bra innehåll
 • Ha en god struktur och göra enklare analyser
 • Vara självständig i arbetet
 • Vilja bidra till att demokratisera transformation och att bygga världens bästa SaaS-tjänst för transformation.

Det är också en fördel att ha en bra förståelse för vårt ramverk och vår metodik för digital transformation.