Publicerat den 9 november 2022

Vi söker en erfaren entreprenör som lyfter vårt rådgivnings- erbjudande till nya höjder

Vår vision är att demokratisera transformation, att göra det enklare att skapa storskalig förändring, och dessutom snabbare och med större framgång.  Det gör vi sedan starten 2016 på olika sätt, inte minst genom att ge våra kunder råd och stöd i hur man leder och skapar storskalig förändring - dvs transformation - och det är här vi nu söker en ny driven och erfaren entreprenör. Vi vill att du vässar vårt erbjudande ännu ett snäpp, ökar vår kundbas och fullt ut tar tillvara på den potential vi har i marknaden. Din insats ska bidra till vårt bolags affär, likväl till vårt övergripande syfte som handlar om att genom framgångsrik digital transformation bidra till en positiv samhällsförändring.

DigJourney verkar inom privat sektor (framförallt mot SME-segmentet) och offentlig sektor (kommuner, regioner, myndigheter). Till din hjälp kommer du ha vårt väl beprövade ramverk för digital transformation, Digital Transformation Framework,  erfarna kollegor och vårt ekosystem, som bland annat består av 370 förändringsledare som är certifierade i våra metoder och processer.

Vi söker dig som är en självgående och driven entreprenör med engagemang för såväl affär som samhälle, som skriver under på vår vision, och har gedigen erfarenhet av att utveckla och skala upp konsultverksamheter.


Dina arbetsuppgifter kommer att vara:

 • att ta ett huvudansvar och leda vårt affärsområde Rådgivning (som idag omsätter ca 5 miljoner kr)
 • att utveckla vårt rådgivningserbjudande ytterligare och skapa tillväxt i området (vår målsättning är drygt 20 miljoner kr/år och ca 15 FTE:s om tre år)
 • att driva marknadsföring och försäljning.
 • att leda komplexa och stora digitala transformationsprojekt på ledningsnivå, hos våra största kunder.

Vi tror att din bakgrund ser ut ungefär så här:

 • Du har minst 10-15 års erfarenhet på ledande nivå av digitalisering och digital transformation.
 • Du kommer antingen från företagssidan eller offentlig sektor, med tidigare roller som exempelvis VD eller digital chef. Du har lett förändringsprocesser.
 • Du kan också komma från konsultsidan som exempelvis digitaliseringsexpert eller transformationskonsult. Du har lett förändringsprocesser och varit kundansvarig.
 • Du ska vara van vid att föreläsa och leda workshops, då det är kärnkompetenser inom vår rådgivning.
 • Du har sannolikt en bakgrund som entreprenör eller intraprenör.

Vi vill med verksamheten göra ett antal resor där du, vår nya affärsområdesansvarige för Rådgivning, har lead.

Några av dessa resor är:

 • Från ad hoc-baserad sälj och marknadsföring till en tydlig sälj- och marknadsföringsprocess, datadriven och integrerad med CRM och marketing automation. Du kommer inte leda detta arbete på DigJourney, men vara ansvarig för detta från affärsområdet Rådgivnings sida.
 • Utveckla dagens rådgivningserbjudande samt paketera och lansera fler konkurrenskraftiga produkter och tjänster som tar oss mot positionen “affärs- och verksamhetsrådgivare” (med fortsatt utgångspunkt i digitalisering).
 • Sälja ännu fler genomgripande transformationsprogram, som innebär reell storskalig förflyttning för våra kunder.
 • Från att sälja och leverera med “egna” konsulter till att gå mot att en större del av affären hanteras via vårt ekosystem.
 • Ökat försäljningsfokus gentemot  vissa utvalda branscher och marknadssegment.
 • Integrera vårt rådgivningerbjudande med vår nya SaaS-tjänst Changemkr som snart lanseras i full skala.

En hel del finns redan på plats

Det är viktigt att känna till att det redan finns en hel del på plats som du kan bygga vidare på ,och att du kommer få stöd och hjälp på vägen av oss, dina nya kollegor, som utvecklat området hit fram. Vad du kommer mötas av är bland annat:

 • En stark position inom digitalisering och digital transformation, inklusive ett ekosystem bestående av 370 certifierade förändringsledare, partners och kunder.
 • Innehåll, moduler och processer grundade i vår beprövade metodik och vårt ramverk för digital transformation.
 • En befintlig affär på några miljoner med en fin kundbas såväl inom privat som offentlig sektor.

Kunskaper, färdigheter och erfarenheter vi vill att du har

Kravnivå

 • arbetat som rådgivare åt ledningen för verksamheter inom privat eller offentlig sektor
 • stor erfarenhet av såväl försäljning som marknadsföring av konsulttjänster och entreprenöriell erfarenhet
 • affärsområdes- eller produktansvar, inklusive resultat- och medarbetaransvar
 • erfarenhet av affärsutveckling
 • hög kompetens inom digitalisering och transformation
 • duktig på att hantera PowerPoint, Google Slides, Excel och Google Spreadsheets
 • vana vid att samverka med hjälp av digitala verktyg såsom Trello, Miro, Mentimeter mm.

Önskemål

 • egna kundleads
 • nätverk av underkonsulter
 • erfarenhet av processledning
 • erfarenhet av analys (data)
 • vara kompatibel såväl inom privat som offentlig sektor
 • erfarenhet av SaaS-tjänster

Som person ser vi att du:

 • vågar ta självständiga beslut i en kontext där du är omgiven av grundare och ägare
 • är en doer som ser till att få saker att hända
 • är bra på att leda andra
 • är en bra pedagog och kommunikatör som gillar att samverka med andra i ett ekosystem

Uppdraget kan genomföras både som anställd eller som konsult i eget bolag. Både halv- och heltid möjlig.

Är du intresserad av att kasta dig i vattnet tillsammans med oss?

Skicka i så fall ett mail till Johan Forsberg på johan@digjourney.com.

Vi hoppas höra från dig :)