Skrivet av Johan Forsberg den 22 maj 2020

Från Business as usual till "Business as future"

Hur genomför du digitala åtgärder på kort sikt när krisen är ett faktum, för att sedan successivt fasa över till en långsiktig digital transformation när läget är mer stabilt.

Summering av vägarna framåt när det normala inte längre finns
Summering av vägarna framåt när det normala inte längre finns

Vilka är vägarna framåt när det normala inte längre finns?

Den 14 maj höll byBrick och DigJourney en interaktiv och digital föreläsning som handlade om hur du genomför digitala åtgärder på kort sikt när krisen är ett faktum, för att sedan successivt fasa över till en mer strategisk och långsiktig digital transformation när läget är mer stabilt.

Hur ser "business as future" ut, och hur ska du tänka som ledare?

Hur skyddar du er konkurrenskraft i en komplex och oförutsägbar värld, och hur ställer du om verksamheten genom att planera, engagera, lära och göra? Läs mer om webinariet här och hör hur du på ett systematiskt och involverande sätt kan leda den digitala omställningen.

Webinariets huvudpunkter

  • Hur du agerar som en bra ledare genom alla faser i krisen.
  • Möjligheten att skapa snabba resultat - men samtidigt bygga för framtiden.
  • En metodik för att omvandla de snabba åtgärderna till en långsiktiga strategin.
  • Att rusta för framtida kriser genom ständigt lärande

Om samarbetet mellan byBrick och DigJourney

byBrick Management är vår transformationspartner i Göteborg som specialiserat sig på affärsmodellering med avstamp i DigJourneys metodik för digital transformation (Digital Maturity Matrix).

Läs mer om vårt samarbete med byBrick här