Marie Andervin

Medgrundare av DigJourney. Transformationsledare, föreläsare och utbildare inom digital transformation med specialisering på storskalig förflyttning genom transformationsprogram.

Marie har tillsammans med Joakim Jansson utvecklat arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix, skrivit boken Att leda digital transformation, är initiativtagare till The DigJourney Way - hur du i praktiken skapar storskalig förflyttning.

Roll: DigJourney Learning, transformationsledare, utbildare, författare, rådgivare och föreläsare

Ort: Stockholm
Mail: marie@digjourney.com
Mobil: 073 993 50 12

LinkedIn