Peter Blomquist

Affärsutveckling med bakgrund som entreprenör och som anställd inom IT-media.

Affärsutveckling, kundrelationer och strategi

Peter har erfarenhet av digital transformation sedan 90-talet. Då arbetade Peter för IT-mediabolaget IDG och grundade kundrelationsplattformen Profilizer. Under åtta år tjänstgjorde Peter sedan i rollen som Affärsutvecklare/Projektledare med transformation och utvecklingsprojekt som drevs och möjliggjordes av den digitala utvecklingen. Sedan flera år tillhandahåller Peter rådgivning inom ett brett spektrum av förändrings- och utvecklingsområden. Det inkluderar processutveckling, organisationsutveckling och strategiutveckling. Peter känner sig priviligerad att ha möjligheten att kunna bidra till digital transformation i företag och organisationer, inte minst till den utveckling som AI innebär.