Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Lär dig ramverket som innehåller process, metod, styrning och verktyg för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Få verktyg, metod & process för att leda digital transformation - precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Ett interaktivt, krävande och intensivt kunskapslyft online med DigJourneys föreläsare och utbildare.

Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt. Få fördjupad kunskap om digital mognad och ta del av DigJourneys arbetssätt som accelererar transformationen. Skapa värde för dig själv och dina medarbetare.

Plats

Online live, Distans

Kursledare

Lars Alm

Utbildare, transformationsledare och rådgivare inom digital transformation

Marie Andervin

Utbildare, transformationsledare och författare till boken Att leda digital transformation

Anders Nilsson

Utbildare, transformation - och innovationsledare samt rådgivare inom digital transformation

Andreas Tylenius

Utbildare, transformationsledare samt rådgivare inom offentlig sektors digitala transformation

Vem är utbildningen till för?

Konsulter och förändringsledare i offentlig och privat sektor som vill stärka sin konkurrenskraft och hållbart värdeskapande genom att driva och leda transformationsprojekt.

Du kan tillhöra ett litet eller ett större bolag det spelar ingen roll. Det viktiga är att du har ambitionen att hjälpa verksamheter att transformeras och att du har en öppen syn på samverkan.

Kunskapslyftet utgår från:

Kommande kurstillfällen

 1. OFFENTLIG SEKTOR: sista anmälningsdag 15 jan. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 17 januari. Kursdagar: 2, 3, 9, 10, 16, 17 februari. Certifiering 28 februari.
 2. PRIVAT SEKTOR: sista anmälningsdag 15 jan. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 17 januari. Kursdagar: 2, 3, 9, 10, 16, 17 februari. Certifiering 28 februari.
 3. PRIVAT SEKTOR: sista anmälningsdag 20 aug. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 22 augusti. Kursdagar: 7, 8, 14, 15, 21, 22 september. Certifiering 3 oktober.
 4. OFFENTLIG SEKTOR: sista anmälningsdag 20 aug. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 22 augusti. Kursdagar: 7, 8, 14, 15, 21, 22 september. Certifiering 3 oktober.

Denna utbildning ger dig

 • Kunskap om Digital Transformation Framework och hur du styr transformationen.
 • Övergripande förståelse av DigJourneys transformationsprocess.
 • Detaljerad kunskap om metodiken The Digital Maturity Matrix och förståelse för digital mognad.
 • Kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation.
 • Insikter om vilken roll du har i en digital transformation och vilka dina styrkor respektive utvecklingsområden är.
 • Färdigheter och verktyg för att beskriva en organisations digitala mognad och leda förflyttning.
 • En grov Transformationsplan för den verksamhet du själv väljer att arbeta med under kursen.
 • Certifiering i Digital Transformation Framework

Detta ingår

 • 6 halvdagar online live kursdagar, tid 8.30-12.30, med DigJourney föreläsare och kursledare
 • 1 förberedande onlinemöte
 • Onlineprogram via mail och forum med förberedelser, kunskap och uppgifter, med start vid första mötet
 • 1 avslutande certifieringsmöte
 • Boken "Att leda digital transformation"
 • Tillgång till kunskapsbasen på digitaltransformation.net (90 dagar)
 • Arbeta med digitala verktyg såsom det digitala mognadstestet
 • Coaching och stöd mellan kursdagarna
 • 1 timmes individuell rådgivning för att snabbt komma igång och tillämpa de nya kunskaperna
 • Vid certifiering: Inbjudan till Alumni-nätverk med förändringsledare inom digital transformation och tillgång till kunskapsbasen digitaltransformation.net i 17 månader.

I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang! I september går en ny omgång och jag rekommenderar den varmt.

Lena Agda Tamme

Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Early bird: 18.900 kr

För early bird pris se datum på aktuell kurs

Pris för 1 deltagarplats:
Privat sektor: 23 500 kr
Offentlig sektor: 20 700 kr

25 % rabatt till deltagare 2 och 3 från samma verksamhet. Kan ej kombineras med andra rabatter.

Kommande kurstillfällen

 1. OFFENTLIG SEKTOR: sista anmälningsdag 15 jan. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 17 januari. Kursdagar: 2, 3, 9, 10, 16, 17 februari. Certifiering 28 februari.
 2. PRIVAT SEKTOR: sista anmälningsdag 15 jan. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 17 januari. Kursdagar: 2, 3, 9, 10, 16, 17 februari. Certifiering 28 februari.
 3. PRIVAT SEKTOR: sista anmälningsdag 20 aug. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 22 augusti. Kursdagar: 7, 8, 14, 15, 21, 22 september. Certifiering 3 oktober.
 4. OFFENTLIG SEKTOR: sista anmälningsdag 20 aug. Online. Live. Coaching. Arbeta med din verksamhet
  6 halvdagar. Uppstart: 22 augusti. Kursdagar: 7, 8, 14, 15, 21, 22 september. Certifiering 3 oktober.

Om DigJourneys kunskapslyft

Vi tror på att lärandet blir till när individer gör, diskuterar och reflekterar. Därför är våra kunskapslyft designade som en digital transformationsresa i praktiken med deltagaren och dennes verksamhet i förarsätet. Vi kombinerar teori, praktik, diskussion och reflektion.

Genom att själva uppleva en resa med dess utvecklingsfaserna tror vi att deltagaren blir stärkt i sin ledarroll. Vi tycker det är viktigt att "Leva som vi lär".

Alla våra kunskapslyft utgår från vedertagen lärande pedagogik, vår egenutvecklade metodik Digital Maturity Matrix och Transformationsprocess. Som ytterligare stöd erbjuds även vår digitala kunskapsdatabas och våra digitala verktyg.

Vi tror också på att det skapas magi när varje deltagare delar sin kunskap och erfarenhet i kombination med vår. Därför avsätter vi stort utrymme för diskussion och reflektion som skapar förståelse och insikter för arbete på hemmaplan.

Vill ni ha/erbjuda en kurs i att leda digital transformation?

Hör av dig till mig, så berättar jag mer vad vi har gjort tillsammans med Kungliga Biblioteket, Region Västerbotten och SAS.

Marie Andervin