Digital transformation i säkerhets- och installationsbranschen

Här kan du läsa om hur DigJourney kan hjälpa er i den digitala omställningen, vilka fördelarna är samt vilka du kan kontakta för att få förutsättningar och förmågor att lyckas med er digitala transformation.

Vi lever i en föränderlig värld där en idag stark marknadsposition snabbt kan utmanas och raderas. Digitaliseringen skapar möjligheter men också hot från nya företag som plötsligt dyker upp.

Det pågår en digital omställning i säkerhets-och installationsbranschen som påverkar både produkttillverkare, distributörer och installationsföretag. För att kunna bibehålla konkurrenskraft och skapa sig en ledande position i det nya marknadslandskap som nu växer fram krävs modiga beslut och handlingskraft.


Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om digital transformation.

Signa upp här

Möjligheter med digitaliseringen för säkerhets- och installationsbranschen

1

Ökad trygghet

Digitalisering skapar möjligheter till effektiv och förebyggande fjärrövervakning av installationer och system. Med hjälp av AI-baserad fjärrövervakning kan vi agera i tid innan fel och fara uppstår vilket leder till bättre och säkrare systemfunktionalitet och i förlängningen en tryggare och bekvämare tillvaro för kunden.

2

Användarupplevelse

Rätt utförd digitalisering ger en bättre kund-och användarupplevelse. Ofta erbjuder de nya digitala systemen och installationerna smarta och tillgängliga funktioner som förenklar kundens vardag och ger en ökad bekvämlighets- och trygghetskänsla.

3

Mindre miljöpåverkan

Digitalisering och möjligheter till smart fjärrservice och fjärrsupport gör att funktionstest, felsökning och felavhjälpning många gånger kan göras på distans. Detta spar många resor med servicebil och bidrar till att minska verksamhetens miljöavtryck. Med nya smarta tjänster och digital teknik kan kunderna dessutom stöttas i deras resa mot klimatneutralitet.

4

Bredda affären

Med hjälp av digitalisering kan kärnaffären breddas. Skalbarheten i den nya digitala tekniken gör det möjligt att paketera och erbjuda kunden nya tjänster. Dels genom att erbjuda ett större urval av tjänster till befintliga kunder men också nå nya kunder i vertikaler man tidigare kanske inte varit verksamma inom.

5

Arbeta smartare

Digitalisering gör det möjligt att arbeta smartare och mera effektivt. Med hjälp av nya digitala lösningar kan interna processer effektiviseras och automatiseras. Resultatet blir att mer fokus kan läggas på att utveckla och stötta kunder.

Om jag vetat det jag vet idag skulle resan sett annorlunda ut. Med DigJourneys tydliga och konkreta metodik kombinerat med stora erfarenhet av att leda verksamheters digitala transformation kan vi stötta er på er omställningsresa

Johan Holmström

Ansvarig för Säkerhets- och installationsbranschen, DigJourney


6 exempel på vad vi kan hjälpa till med för att kunna ta tillvara på möjligheterna

2. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

1. Arbeta fram en attraktiv målbild för er digitala transformation

Vi hjälper er att definiera en tydlig målbild för er digitala transformation, en målbild som skapar tydlighet och mobiliserar kraft i resan.

Mer om hur vi jobbar med målbilder
3. Ta fram och förankra en digital transformationsplan

2: Skapa en transformationsplan för att nå målbilden

Vi använder en effektiv och involverande process för att arbeta fram en transformationsplan för din verksamhet. Vår utgångspunkt är den välbeprövade modellen “6 steg till transformationsplan” där vi tillsammans tar fram konkreta initiativ och prioriteringar för din verksamhet.

Mer om arbetet med en digital transformationsplan
4. Engagemang från hela verksamheten

3. Få ökad fart och mer effekt genom stärkta förmågor och förutsättningar

Vi genomför ett program för att stärka såväl de organisatoriska som de individuella förmågorna. Ge såväl ledare som medarbetare superkrafter med andra ord.

Mer om våra transformationsprogram
5. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka era förmågor för att bli än mer värdeskapande

4. Digitalt mognadstest, nuläge och åtgärdspaket för att stärka er konkurrenskraft

Ett bra sätt att snabbt se hur digitalt mogen din verksamhet är och vilka områden du behöver fokusera på för att stärka konkurrenskraften är ett Digitalt mognadstest
 med analys och konkreta rekommendationer.

Mer om mognadstest med åtgärdspaket
6. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

5. Utarbeta nyckeltal och mätningar för digitalisering

Vi hjälper identifiera vad ni skall mäta när för att kunna följa upp er digitala transformation.

7. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

6. Stärk förnyelseförmågan och balansera effektivitet och innovation

Vi såväl utbildar och stödjer er i förnyelseresan och att skapa en välförankrad innovationsstrategi eller en robust innovationsprocess som balanserar effektivitet och förnyelse.

Vi har ett nära och starkt samarbete med DigJourney. Vi har tillsammans arbetat med att växla upp digitaliseringen, arbeta med transformationsplaner och att accelerera våra digitala projekt. Resultatet har blivit att vi arbetar mer fokuserat och effektivt vad gäller digitaliseringen samt att organisationen tar stora kliv mot att nå vår långsiktiga målbild.

Nina Åsenius, COO, Chief Operation Officer, Installatörsföretagen


Här är ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter hos er

Vill du ta del av de senaste nyheterna från DigJourney, anmäl dig här!

Ta del av de senaste nyheterna och inspiration om Digital transformation i säkerhets- och installationsbranschen.

Signa upp här!

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
8. Stärk kompetensen i organisationen 

LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Joakim för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 14 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Ta reda på er digitala mognad

Ta reda på er digitala mognad

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att läsa mer