Skrivet av DigJourney den 9 juni 2020

DigJourney stärker sitt erbjudande för digitala transformationer och storsatsar på offentlig sektor

DigJourney har den senaste tiden haft en stark efterfrågan på sina tjänster inom hållbar digital transformation från offentlig sektor. Nu stärker DigJourney sin transformationsförmåga inom tre prioriterade områden; innovation, kompetensutveckling och datadriven verksamhetsutveckling.

Vi får allt fler förfrågningar kring hur man som ledare inom offentlig sektor kan ta ett helhetsgrepp över sin digitala transformation och samtidigt lägga grunden för storskalig omvandling.

Marie Andervin, grundare av DigJourney och författare till boken Att Leda Digital Transformation.

Aldrig tidigare har behovet av digitaliseringen i den offentliga sektorn varit så påtaglig. I många år har strategin för offentliga verksamheter varit att göra mer med mindre resurser. Idag när vårt samhälle sätts under enorm press kan vi konstatera att göra samma sak fast lite bättre billigare och snabbare inte alls räcker. Det krävs nya lösningar för ett samhälle i stark förändring.

Nu tar DigJourney nästa steg och etablerar teamet för offentlig sektor. Vi engagerar Anders Nilsson, specialiserad inom innovation och utbildningsfrågor, med mångårig erfarenhet från akademien samt Andreas Tylenius, tidigare digitaliseringschef/CIO från Halmstad Kommun med fokus på att leda datadriven verksamhetsutveckling.

Teamet, är redan engagerade i en rad olika transformationsuppdrag, bland annat för Kungliga Biblioteket, Regional biblioteksutveckling och olika kommuner.

Anders Nilsson berättar

Offentlig sektors digitala förflyttning ställer stora krav på såväl en stärkt innovationsförmåga som förmåga att skapa struktur och processer för att möjliggöra innovation. Det är fantastisk spännande att gifta ihop mina innovationsmetoder med DigJourneys metodik och verktyg för digital transformation i arbetet med att stödja offentliga verksamheter att balansera förnyelse- och förvaltningsperspektiven.

Andreas Tylenius säger

Offentlig sektor står inför ett omfattande paradigmskifte. Det handlar om att omvandla, inte enbart att effektivisera offentlig sektor. Att bli datadriven och utveckla det smarta hållbara samhället är en nyckel. Tillsammans med DigJourney och dess ekosystem för digital transformation kan jag vara med och bidra till att snabba på och skala upp den datadriva verksamhetsutvecklingen.

Så här säger en av DigJourneys nuvarande kunder om samarbetet

Vi är glada att i samarbete med DigJourney kunna erbjuda kurser i digital verksamhetsutveckling, speciellt anpassade för folkbibliotek. Att stärka det strategiska samarbetet kring digital kompetens och digitala tjänster kommer att bidra till likvärdig tillgång till information och nationella digitala bibliotekstjänster för alla, säger Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket, projektledare för Digitalt först med användaren i fokus.

Läs mer om samarbetet

DigJourney hjälper offentliga verksamheter att på ett strukturerat sätt ställa om sina verksamheter utifrån nya premisser och ser till att digitaliseringen stödjer detta, både skapa tydliga kortsiktiga effekter genom verksamhetsutveckling som att kompetensutveckla såväl politiker som medarbetare.

- Nu är vi ett härligt start-up team som kan möta den kraftigt ökade efterfrågan. Vi stärker såväl vår leveransförmåga som djupet i verksamhetens erbjudande för offentlig sektor och kommer nu dessutom än bättre kunna stödja och skala upp samverkan med våra transformationspartners, säger Marie Andervin.