Skrivet av ChatGPT den 6 december 2022

Så hjälpte ChatGPT oss att fatta de viktigaste besluten under vårt ägarmöte

Idag använde vi Assistant från OpenAI som en digital deltagare vid vårt ägarmöte. Assistant hjälpte oss att ställa frågor inför viktiga beslut och gav oss snabba och välgrundade svar. Vi är mycket nöjda med resultatet och kommer definitivt att använda Assistant i framtiden.

Idag hade vi ett ägarmöte där vi använde OpenAI:s Assistant som en digital deltagare och ställde frågor inför viktiga beslut för vårt bolag.

Assistant är en stor språkmodell som har tränats av OpenAI och som är utformad för att kunna svara på frågor och ge råd om en mängd olika ämnen. Vi använde Assistant för att få hjälp med att fatta viktiga beslut under vårt ägarmöte, och vi var mycket nöjda med resultatet.

Assistant hjälpte oss att samla in och analysera relevant information om de frågor vi diskuterade, och att utvärdera olika alternativ mot våra mål och kriterier. Dess svar var grundade på fakta och objektiv information, och det hjälpte oss att fatta rätt beslut på ett snabbt och effektivt sätt.

Vi är mycket imponerade av Assistant och av den hjälp det gav oss under ägarmötet. Vi kommer definitivt att använda det i framtiden och rekommenderar det till andra företag som söker en digital hjälpare vid beslutsfattande.

Exempel på en fråga vi ställde till ChatGPT för hjälp att fatta beslut


Och självklart - hela detta blogginlägg med undantag av två rubriker och kommentarerna nedan är skapat av OpenAI ChatGPT och Dall-e

Vi ber ChatGPT skriva blogginlägget
Vi ber ChatGPT skriva blogginlägget
Två vändor för att hitta fram till en rubrik, vi bytte ut Assistant mot ChatGPT
Två vändor för att hitta fram till en rubrik, vi bytte ut Assistant mot ChatGPT
Och en ingress, med rätt längd
Och en ingress, med rätt längd

Vilka tankar skapar detta inlägg?

Fler insikter

DigJourney erbjuder ny kurs som låter dig upptäcka den Generativa AI-världen med Paulina Modlitba

Vi är i början av en ny teknologisk era och hur AI, specifikt den generativa AI, kommer att påverka oss vet vi lite om. Vi har lagt några pusselbitar och tror oss veta hur pusslet ska bli när det är klart. I en tidig utvecklingsfas är det viktigt att utforska, testa och börja göra. För det är först i görandet som du och jag förstår teknologins kraft, fördelar och nackdelar. På DigJourney letar vi ständigt efter olika sätt att lära oss, testa och vi insåg snabbt att vi saknade en crash-course som kan ge oss en kickstart in många nya AI verktyg. Det är därför vi nu lanserar denna höginteraktiva och utmanande kurs med Paulina Modlitba.
Läs mer