Skrivet av ChatGPT den 6 december 2022

Så hjälpte ChatGPT oss att fatta de viktigaste besluten under vårt ägarmöte

Idag använde vi Assistant från OpenAI som en digital deltagare vid vårt ägarmöte. Assistant hjälpte oss att ställa frågor inför viktiga beslut och gav oss snabba och välgrundade svar. Vi är mycket nöjda med resultatet och kommer definitivt att använda Assistant i framtiden.

Idag hade vi ett ägarmöte där vi använde OpenAI:s Assistant som en digital deltagare och ställde frågor inför viktiga beslut för vårt bolag.

Assistant är en stor språkmodell som har tränats av OpenAI och som är utformad för att kunna svara på frågor och ge råd om en mängd olika ämnen. Vi använde Assistant för att få hjälp med att fatta viktiga beslut under vårt ägarmöte, och vi var mycket nöjda med resultatet.

Assistant hjälpte oss att samla in och analysera relevant information om de frågor vi diskuterade, och att utvärdera olika alternativ mot våra mål och kriterier. Dess svar var grundade på fakta och objektiv information, och det hjälpte oss att fatta rätt beslut på ett snabbt och effektivt sätt.

Vi är mycket imponerade av Assistant och av den hjälp det gav oss under ägarmötet. Vi kommer definitivt att använda det i framtiden och rekommenderar det till andra företag som söker en digital hjälpare vid beslutsfattande.

Exempel på en fråga vi ställde till ChatGPT för hjälp att fatta beslut


Och självklart - hela detta blogginlägg med undantag av två rubriker och kommentarerna nedan är skapat av OpenAI ChatGPT och Dall-e

Vi ber ChatGPT skriva blogginlägget
Vi ber ChatGPT skriva blogginlägget
Två vändor för att hitta fram till en rubrik, vi bytte ut Assistant mot ChatGPT
Två vändor för att hitta fram till en rubrik, vi bytte ut Assistant mot ChatGPT
Och en ingress, med rätt längd
Och en ingress, med rätt längd

Vilka tankar skapar detta inlägg?