Publicerat den 8 december 2021

Take aways från DigJourneys spår Ledarskap och medarbetarskap på Mötesplats Digitala Västerbotten

Årets Mötesplats Digitala Västerbotten är nu till ända. Årets tema var "Det hållbara samhället i en digital tid – vår gemensamma utmaning!", två halvdagar späckade som gav inspiration, insikter och insyn i hur verksamheter gör för att lyckas med digitalisering och då med hållbarhet som fond, dvs de sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionerna.


Inom vårt spår Ledarskap och medarbetarskap höll vi i fyra olika sessioner och här är en kort summering av take aways från dessa.

Ingången till spåret Ledarskap och medarbetarskap

Inom vårt spår Ledarskap och medarbetarskap så var detta vår ingång till ämnet: Digitaliseringen och coronakrisens konsekvenser innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som chef eller ledare. Förändrade behov, förväntningar och arbetssätt utmanar både ledarskapet och medarbetarskapet. Är även upplevelsen av att gå till jobbet i förändring?

9 av 10 medarbetare vill kunna jobba på distans

Marie Svensson Wiklander, The Remote Lab

Sara Hellberg, Affärskompetenss

Så kan vi hjälpa landets 1,2 miljoner småföretag med deras digitalisering

Sara Hellberg, Affärskompetens
1. Vi måste förstå att småföretagaren är operativ i sin verksamhet och har väldigt lite tid för taktik, strategi och kompetensutveckling.
2. Vi måste därför fokusera på konkreta behov och föreslå digitala lösningar för dessa, istället för att föreslå ett akademiskt digitaliseringsprogram som småföretagaren inte kan avsätta tid för.
3. Vi måste förstå att kompetensutvecklingen i småföretagen inte sker inte i samma utsträckning som i större företag och att detta leder till en osynlig kompetensbrist som ökar och ökar under ett långt yrkesliv.
4. Vi måste öka den digitala kompetensen i småföretagen för att undvika glapp mellan individer i samhället och mellan större och mindre företag. I förlängningen handlar detta även om demokratifrågor och om det inkluderande samhälle vi vill skapa och leva i.

Anna Gärdin, Huddinge Kommun

4 viktiga perspektiv på den digitaliserade arbetsplatsen

Anna Gärdin, Huddinge Kommun
1. Utmana dig själv. Lär dig nya logiker. Addera in ansvar för utveckling och IT i din ledarroll.
2. Utveckla för en längre horisont, tänk på generationen som kommer. Idag möts ungdomar online utifrån ett ämne, en passion t ex ett spel. När de kommer in i arbetslivet förväntas detsamma. Vi möts i en digital kontext för att lösa vår arbetsuppgift.
3. Designa in den sociala hållbarheten när ni utvecklar verksamhetens digitaliserade arbetsplats.
4. Många utmaningar behöver idag lösas av flera aktörer och utom traditionella organisatoriska gränser. Skapa både fysiska och digitala rum för vistas mellan avdelningar och verksamheter. Tänk mer "hängränna" än "stuprör".

Maria Svensson Wiklander, The Remote Lab

Så här kommer man igång med flexibelt arbete och distansarbete

Maria Svensson Wiklander, The Remote Lab
1. Fatta ett genomtänkt beslut om distansarbete och en policy för det.
2. Skilj på VAR ni jobbar (plats) och HUR ni jobbar (Arbetssätt)
3. Ta fram en målbild och en strategi där policy, arbetssätt, verktyg & teknik, roller & ansvar, strukturer & dokumentation samt arbetsprocesser ingår.
4. Se till att saker händer som tar er mot målet
5. Utvärdera löpande och ändra det som inte fungerar.

Ladda ner The Remote Labs canvas för flexibelt arbete.
Thomas Molén, Umeå Kommun

Så gör sig Umeå kommun och koncernbolagen redo för digital transformation

Thomas Molén, Umeå Kommun
1. Kommunstyrelsen bör peka med hela handen med ett tydligt inriktningsmål - tänk långsiktigt
2. Skapa en organisation för omställningsarbetet
3. Gör en översyn av kommunkoncernens resurser, förmågor och kapaciteter för digitalisering
4. Etablera ett program för kommunens digitala transformation
5. Öka förmågor inom lärande, innovation, analys och förändring samt samverkan.


Ta kontakt med Marie om du vill ta ett snack

Fler insikter

Mötesplats Digitala Västerbotten | Programmet höjer din kompetens

Digitaliseringsresan har bara börjat och vi behöver mer kunskap, mer inspiration och bättre samarbete för att skapa en hållbar välfärd– och det gör vi bäst tillsammans! Ännu en gång har Region Västerbotten satt ihop ett helt fantastiskt kompetenshöjande programunder Mötesplats Digitala Västerbotten 2021, lunch till lunch den 7-8 december och allt finns tillgängligt online.
Läs mer

DigJourney vinner upphandling gällande e-learning och kompetensutveckling inom digital transformation

DigJourney kommer hjälpa Kommunförbundet Kalmar Län att utbilda många hundra ledare i de 12 kommuner som är knutna till kommunförbundet. Vi gör det med en kombination av distansutbildningar och e-learning.
Läs mer