Publicerat den 11 oktober 2018

Vilken nytta ger egentligen DigJourneys utbildning: Att leda digital transformation, som konsult? Här är deltagarnas syn!

För ungefär ett år drog vi igång utbildningar för konsulter i digital transformation. En del tyckte vi var galna som utbildar konkurrenter (läs mer om varför här) men vi tänker inte i termer av konkurrenter och nu kör vi snart den femte omgången av utbildningen och börjar då närma oss 100 personer som vi utbildat på lite drygt ett år.

Otroligt vilken resa man kan hinna göra på en tredagars utbildning! Både praktiska verktyg och mentala insikter. Kan verkligen ge mina varmaste rekommendationer!

Seniorkonsult på Comprend Maria Arljung Gustafsson

Det har varit och är sjukt kul att köra denna utbildning då det är så många fantastiska människor från olika bakgrunder som möts. Deltagarnas bakgrund brukar vara konsulter inom management, strategi, förändring, digital utveckling, organisationsutveckling, organisationspsykologi m. fl. De olika perspektiven är en stor del av framgången med utbildningen då digital transformation inbegriper så många olika perspektiv.

Vår senaste utbildning fick 71 i Net Promotor Score

För ett par veckor sedan avslutades vår fjärde omgång och vi skulle vilja dela lite vad de säger att de fått med sig. Alltid i början av utbildningen så gör vi en sorts Kanban-board som delas in i Förväntningar (dvs vad man hoppas få ut av utbildningen), På gång (då har vi börjat att jobba med frågeställningen som deltagaren hade förväntning kring) samt slutligen Klart (där deltagaren känner att förväntningarna nåtts).

Löpande så flyttar deltagarna sina lappar och det gör att vi vet hur vi ligger till och i slutet av utbildningen så summerar vi hur väl vi lyckades leva upp till förväntningarna. I den senaste omgången är följande exempel på förväntningar som deltagare flyttat till Klart:

Klart:

✔ Få ett vokabulär kring digital transformation som jag känner mig trygg med
✔ Skapa djupare förståelse/ahaupplevelse kring digital transformation
✔ Kunna bryta ner transformationsprocessen i steg
✔ Förstå olika prismodeller/arbetssätt i konsultande kring digital transformation
✔ Få fungerande verktyg
✔ Bli inspirerad
✔ Lära mig inspirerande metoder
✔ Hur ser ett bra digitalt transformationsteam ut?
✔ Förstå best practice
✔ Hur man skapar sense of urgency
✔ Få koll på verktyg som underlättar arbetet med digital transformation
✔ Förstå vilket mitt första steg skall vara när jag kommer tillbaka hem och skall driva digital transformation
✔ Vanligaste fallgroparna
✔ Hur man jobbar med förändringsrädsla
✔ Få mer kunskap i transformationsprocessen
✔ Hur kan jag använda medarbetarnas engagemang för att kunna förflytta bolaget?
✔ Skillnaden mellan digital transf0rmation och transformation?
✔ Verktyg för att inspirera gårdagens ledare
✔ Exempel på nya förändringsvågor
✔ Vilka känslor som sätts igång i grupper som kan ”ställa till det” i transformationsarbetet?
✔ Bli stärkt i att driva processen
✔ Få exempel som jag koppla till mina kunder
✔ Känna att jag kommer vidare i min egen process
✔ Förstå var jag står kompetensmässigt i digital transformation
✔ Vad i modellen kan användas i andra transformationsprocesser?
✔ Vad är återkommande utmaningar som styrelser/företag stöter på?
✔ Kunna se mönstren i behoven kring digital transformation
✔ Visualiserande case
✔ Insikt i hur andra jobbar med digital transformation
✔ Hur kan jag hjälpa bolag att avgränsa och att se även små steg som stora framgångar?
✔ Jag vill kunna förmedla vad en digital transformation skulle kunna innebära för en verksamhet
✔ Kunna använda modellen (Digital Maturity Matrix) för vilken verksamhet som helst
✔ Få kraften/Inspiration att driva fram kraften i vår organisation på hemmaplan
✔ Hur få kunder att förstå att det är en transformation de behöver?
✔ Verktyg för engagemang hos styrelse/ledning
✔ Hur får jag ledarskapet att lyfta i organisationer?

Efter att ha investerat mängder av dagar och stora summor på utbildning genom åren får DigJourney 10/10 i upplägg, sammanhang, metodik, energi, känsla av samskapande, nutid och enorm kompetens.

Business transformationkonsult på NetHouse AnnSofi Bott

Det blev många saker men förhoppningsvis kan de ge en fyllig bild på vad vi jobbar med och med deltagarnas ord.

Låter detta som något för dig?

Kolla i så fall in nästa utbildningstillfälle här. Platserna fylls upp snabbt så det kan vara idé att agera kvickt.

Kursledarnas förmåga att kunna blanda seriositet och lekfullhet var enastående. Jag måste dessutom säga att jag imponerades av att självaste kursen speglade processen (och ledarskapet) som kunden skulle gå igenom och att under kursens gång illustrerades dessa övningar & olika metodiker (Mentimeter, video-tipsande på FB etc.) som kursledarna själva använder.

föreläsare KTH Niccolas Albiz