Publicerat den 31 maj 2022

Trehundra chefer och ledare i Västerbotten ökar sin digitala kompetens i samarbete med DigJourney

Vi är glada att vi får förtroende från så många inom offentlig sektor. Nu i april inleds första omgången för Region Västerbottens utbildning Digital kompetens för chefer och ledare, där DigJourney är utbildningsleverantör av e-learning, facilitering för trehundra ledare inom regionen samt handledning till projektets faciliatorer.

Hösten 2021 startade Region Västerbotten, tillsammans med kommunerna Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Piteå ett projekt med målet att öka insikt, kunskap och erfarenhet av att leda digital förändring inom verksamheterna. Projektet möjliggörs av medel från Europeiska socialfonden. Som en del av det projektet har DigJourney fått äran att leverera e-learning och stöttning genom handledning. Den första omgången startar nu i april och hela utbildningsinsatsen avslutas i februari 2023.

Du som följt DigJourney minns kanske att vi genomfört liknande projekt för ledare inom bibliotekssektorn på uppdrag av Kungliga Biblioteket och Kommunförbundet i Kalmar län. Det gör oss oerhört stolta att få stötta offentlig verksamhet i förmågan att leda transformation, på samma sätt som vi också kan stötta företag i det privata näringslivet.

Utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare innehåller fem temaområden som deltagarna går igenom under totalt sex månader, med handledning och egna uppgifter. Exempel på områden som tas upp är:

  • Därför är det stort fokus på digital transformation
  • Nyttan med digitalisering
  • Att leda digital transformation
  • Förutsättningar för att leda digital transformation
  • Lärlabb med spännande korta utforskande sessioner för att testa digitala verktyg och träna ledarskapsmetoder
Malin Bergvall,  projektledare på Region Västerbotten förklarar varför valet föll på just e-learning med handledning som lärandeformat:

Malin Bergvall, projektledare på Region Västerbotten förklarar varför valet föll på just e-learning med handledning som lärandeformat

“Pandemin har ökat trycket på både förändrade arbetssätt och på nya sätt att utföra sitt uppdraget. Vi såg behovet av att kraftsamla och pilota hur vi kan arbeta smart med gemensamma kompetensbehov över organisationsgränserna. Eftersom vi är noga med att digitalisering ska vara till nytta för verksamheten och för medborgarna, snarare än handla om tekniken, så ansåg vi det viktigt att enkelt nå ut med lärande till så många av våra chefer och ledare som möjligt, men också skapa ytor för interaktion, reflektion och träning för deltagarna på ett smidigt sätt. 

“Trots att vi älskar att träffa kursdeltagare i det fysiska rummet, så går det inte att hjälpa lika många när alla ska träffas öga mot öga. De digitala distansutbildningarna är toppen för att lösa geografiska skillnader, och samtidigt kräver att alla kan ses samtidigt. Därför är en kombination av e-learning och kortare digitala eller fysiska träffar en optimal kombinationen för deltagare som gör utbildningen vid sidan om ordinarie verksamhet.”

Så här säger Marie Andervin på DigJourney om möjligheterna med e-learning och blended learning

Anmäl dig till DigJourneys webbinarum om Smart e-learning för offentlig sektor

Datum: 9 juni
Tid: kl. 08:30-09:30

Innehåll:
- Henrik Strömberg, Kommunförbundet i Kalmar Län, berättar om hur de arbetar med skalbar och smart e-learning som accelererar digital transformation för 12 kommuner
- Marie Andervin, DigJourney, berättar om hur faciliterad e-learning skapar förflyttning inom digital transformation
- Joakim Jansson, DigJourney, berättar om lärdomar från e-learning för 1200 chefer inom satsningen “Att leda bibliotekens digitala transformation”

ANMÄL DIG HÄR

Läs om Region Västerbottens satsning på smart e-learning för 300 chefer och ledare

Region Västerbotten höjer digital kompetens hos chefer och ledare

Här hittar du en artikel om du är nyfiken på att veta mer om Region Västerbottens projekt.

Läs mer om samarbetet

Workshop om digitaliseringens olika nivåer

Chefer och ledare från fem olika organisationer samlades i en workshop med temat Därför är det så stort fokus på digitalisering och digital transformation. Workshopen var den första inom ramen för Digital kompetens för chefer och ledare – en utbildning där totalt 106 personer deltar.

Läs mer om samarbetet

Fler insikter

Webbinarium 9 juni kl. 08:30 - 09:30. Hur smart e-learning accelererar digital transformation i offentlig sektor

Läs mer

Utbildningssatsning i digital transformation riktat mot 1 200 ledare i bibliotekssektorn

Nu gör bibliotekssektorn sin bredaste utbildningssatsning hittills på att stärka sektorns 1 200 ledare i att leda de lokala folkbibliotekens digitala transformation. Den omfattande e-learningutbildningen "Att leda bibliotekens digitala transformation" produceras av DigJourney på uppdrag av myndigheten och Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket.
Läs mer

DigJourney vinner upphandling gällande e-learning och kompetensutveckling inom digital transformation

DigJourney kommer hjälpa Kommunförbundet Kalmar Län att utbilda många hundra ledare i de 12 kommuner som är knutna till kommunförbundet. Vi gör det med en kombination av distansutbildningar och e-learning.
Läs mer