Skrivet av Joakim Jansson den 11 januari 2023

Ny Trendrapport: Sex förändringsvågor för fantastiskt företagande

Tillsammans med med Science Park Jönköpings län har DigJourney tittat 10 år framåt i tiden för att se vilka digitala förändringsvågor som vi tror kan ha störst påverkan på affären.

Rapporten tar sin utgångspunkt i Region Jönköpings företag då beställaren Science Park verkar där. Vi landar i att sex förändringsvågor kommer ha särskilt stor påverkan på affärerna för dessa företag:

🔸 Maskiner som kunder
Smarta maskiner, som blir smarta kunder, som blir dina kunder?

🔸 Digitala affärsekosystem
Digitala affärsekosystem ökar konkurrenskraften

🔸 Digital etik
Om allt är tekniskt möjligt – vad är tekniskt lämpligt?

🔸 Autonoma system
Självkörande fordon banar väg för autonoma system

🔸 Digitalisering och hållbarhet
Vinnande företag kopplar samman digitalisering och hållbarhet

🔸 Web3 och Metaversum
När digitalt blir på riktigt - på riktigt

Trendrapporten "Digital transformation" är den tredje av fem som Science Park kommer att släppa under vintern 22/23.


Ladda ner rapporten

Du laddar ner den här.

Fler insikter

Så hjälpte ChatGPT oss att fatta de viktigaste besluten under vårt ägarmöte

Idag använde vi Assistant från OpenAI som en digital deltagare vid vårt ägarmöte. Assistant hjälpte oss att ställa frågor inför viktiga beslut och gav oss snabba och välgrundade svar. Vi är mycket nöjda med resultatet och kommer definitivt att använda Assistant i framtiden.
Läs mer

Digitala Helsingborg - nästa steg i Helsingborgs stads digitalisering

Gemensam riktning, Smartare tillsammans och Effekthemtagning är de tre grundpelarna i en ny stadsövergripande satsning för att ta Helsingborgs digitalisering till nästa nivå. Satsningen går under namnet Digitala Helsingborg och DigJourney har genom en upphandling blivit utsedd att facilitera och stötta processen.
Läs mer