Skrivet av Marie Andervin den 15 juni 2023

State of digital transformation 2023, enligt Prophet - Vad lägger du till i ditt transformationsarbete?

I årets rapport av State of Digital Transformation satte Prophet som mål att identifiera de avgörande skillnaderna mellan företag som lyckas med digital transformation och de som fortfarande har svårigheter. De genomförde en undersökning med över 600 chefer från Nordamerika, Europa och Asien inom olika branscher för att inte bara belysa deras nuvarande digitala kapacitet utan också de viktigaste investeringarna och valen de gjorde som ledde dem dit de är idag. Genom att separera svaren från högpresterande och genomsnittliga företag identifierade de nyckelkarakteristika hos företag som framgångsrikt uppnådde sina transformationsmål.

Bild illustrerar tre transformationsledare som leder och gör den digitala transformationen
Bild illustrerar tre transformationsledare som leder och gör den digitala transformationen

Du kan ladda ned rapporten här.

Prophet sammanfattar rapporten inom fyra 4 områden som de rekommenderar att företag bör investera i, oavsett mognadsnivå, för att blomstra i nästa fas av digital transformation.

Vi har, med fri översättning, sammanfattat de fyra områdena samt avslutar varje område med ett par tips i formatet Note to Self!

När du läser artikeln, stanna gärna upp och skriv ned några egna noteringar. Välj därefter en (1) som du vill ta action på. Transformation sker när vi gör tusentals aktiviteter mot den nya tydliga målbilden av nyläget.

Att kunna dra nytta av data

Oavsett sektor eller bransch och oavsett digital mognad investeras det i data, en tillgång som i allmänhet anses vara underutnyttjad. I utmanande ekonomiska tider kommer de verksamheter som effektivt kan dra insikter från produktions,- och användardata för att designa bättre processer, produkter, upplevelser och budskap att få en fördel gentemot sina konkurrenter.

Detta fokus är särskilt relevant i en tid då många verksamheter måste göra mer med mindre. Det gör det också möjligt för dem att vara mindre beroende av data från tech-jättar som Google och Meta. Rapporten presenterar förväntande ökade investeringar i dataintegration, analyskapacitet och ledarskap inom datavetenskap.

Att investera i data är en flerstegsprocess, och medan vissa steg kan prioriteras ned är några områden avgörande. Att utse en ledare för verksamhetens datatillgångar är ett sådant steg, följt av att identifiera de mest värdefulla användningsområdena för data i hela verksamheten. Självklart är rätt dataplattformar väsentliga. Undersökningen har funnit att de flesta verksamheterna redan har de viktigaste komponenterna de behöver och är mer intresserade av att ta reda på hur de kan integrera dem och få kontinuerliga insikter. Slutligen är datastyrning, efterlevnad och säkerhet icke-förhandlingsbara områden för investeringar som skyddar både verksamheten och kunden.

Note to self!

- Vad har vi för målbild med att bli datadriven?

- Vad har vi för data och vad gör vi med den?

Operationell effektivitet

Respondenterna har indikerat behovet av större effektivitet och snabbhet i sina befintliga processer. Det innebär att bli bättre på kommunikation på tvärs av funktioner, bättre lagring och distribution av innehåll och mer effektiv delning av data mellan teamen.

Vi fortsätter med temat att göra mer med mindre. Här inser de flesta verksamheterna att de kan vara betydligt snabbare och mer effektiva genom att få ut det mesta av sina befintliga verktyg. Praktiskt innebär detta några nyckelinitiativ. Första steget är att lära sig hur man delar innehåll, information och data mellan olika team och avdelningar i organisationen. Detta kan göras genom att använda system för digital tillgångshantering (DAM), plattformar för kund och användardata och verktyg för samarbete vid utveckling och marknadsföringskampanjer.

Den andra stora investeringen handlar om företagskultur. Genom att anställa personer med digital kompetens har verksamheter större chans att skala digital kompetens inom den befintliga arbetsstyrkan genom det informella, ostrukturerade och kollegiala lärandet. Dessa anställda måste också ges större autonomi att fatta beslut om att optimera användarupplevelsen, testa nya idéer och experimentera med innovation. Rapporten beskriver även att decentralisering av en stor del av beslutsfattandet leder till att verksamheter snabbare kan svara på behov och förväntningar samt innovera i en snabbare takt.

Note to self!

- Gör en studie under en vecka: vilka uppgifter är inte en del av beskriven process?

Att investera i medarbetarupplevelsen

De verksamheter som under pandemin medarbetarupplevelsen var betydligt mer benägna att ha framgångsrika transformationer. Rapporten presenterar fortsatt fokus på att förbättra arbetsplatsen, samarbete och bygga en digitalt orienterad kultur som främjar smidighet och autonomi.

Medarbetarupplevelsen handlar om mer än att bara tillhandahålla verktyg som Zoom och Slack för effektivt samarbete. De mest digitalt avancerade företagen ägnar stor uppmärksamhet åt hur arbetslivet kan se ut efter COVID. Förutom att underlätta distansarbete handlar det om att möta förväntningarna hos medarbetare som efterfrågar mångfald, transparens, en tydlig vision och uppskattning för livet utanför arbetet. Den ekonomiska situationen kan vara utmanande, men företagen med de mest kompetenta, nöjda och motiverade arbetsstyrkorna kommer att vara de som överlever.

Note to self!

- Ska 2023 handla om att levla på befintliga digitala verktyg?

- Om ja, hur kan jag designa min egna lärresa?

Skapa engagemang i efterköpsfasen

När den globala efterfrågan svalnar kommer företag att försöka få mer livstidsvärde av befintliga kunder och minska utgifterna för att konvertera nya. Det innebär ökat samordnat engagemang från marknadsföring, försäljning och service. Som ett resultat kommer vi att se mer enhetliga marknadsföringsteam och fler plattformsföretag som har frihet att engagera kunden under hela deras livscykel.

Utöver marknadsföring, försäljning och service som samordnar engagemang med kunden genom hela försäljningsprocessen, kommer vi att se en ökning av digitala plattformar där företag skapar utrymmen för kontinuerlig digital dialog mellan kunden och företaget. Vi har redan sett att molnprogramvaruföretag börjar engagera kunder direkt genom produkten efter köpet för att förnya prenumerationer eller erbjuda ytterligare funktioner. Andra branscher kommer snart att haka på när det blir svårare att spendera pengar på att konvertera nya kunder och marknadsteam kommer att försöka få mer ut av befintliga kunder.

Dock behöver engagemanget efter köpet inte nödvändigtvis börja med en plattform. Traditionella kanaler för engagemang, som e-post och mobilappar, är bra utgångspunkter för kommunikation efter köpet eller åtminstone för att samla in data som ger insikt om hur kunden använder produkten och identifiera möjligheter till engagemang.

Note to self!

- Finns dessa områden i vår verksamhets transformationsplanering?

- Hur arbetar vi med att stärka upp kompetens, förmågor och förutsättningar inom dessa fyra områden?

- Att göra! Bjud in min grupp till ett rundabordssamtal. Be dem läsa rapporten först. :-D

Fler insikter

Utbildningar i Ramverket för att leda digital transformation

DTF (Digital Transformation Framework) är ramverket som används för att processleda verksamhetens digitala transformation. Ramverket beskriver HUR du på ett metodiskt, inkluderande och lärande arbetssätt leder verksamhetens digitala transformation.
Läs mer

Så hjälpte ChatGPT oss att fatta de viktigaste besluten under vårt ägarmöte

Idag använde vi Assistant från OpenAI som en digital deltagare vid vårt ägarmöte. Assistant hjälpte oss att ställa frågor inför viktiga beslut och gav oss snabba och välgrundade svar. Vi är mycket nöjda med resultatet och kommer definitivt att använda Assistant i framtiden.
Läs mer

DigJourney erbjuder ny kurs som låter dig upptäcka den Generativa AI-världen med Paulina Modlitba

Vi är i början av en ny teknologisk era och hur AI, specifikt den generativa AI, kommer att påverka oss vet vi lite om. Vi har lagt några pusselbitar och tror oss veta hur pusslet ska bli när det är klart. I en tidig utvecklingsfas är det viktigt att utforska, testa och börja göra. För det är först i görandet som du och jag förstår teknologins kraft, fördelar och nackdelar. På DigJourney letar vi ständigt efter olika sätt att lära oss, testa och vi insåg snabbt att vi saknade en crash-course som kan ge oss en kickstart in många nya AI verktyg. Det är därför vi nu lanserar denna höginteraktiva och utmanande kurs med Paulina Modlitba.
Läs mer