Skrivet av DigJourney den 26 oktober 2016

Intervju med Åsa Paborn – Hur man lyckas med digital transformation, bejaka motstånd

Internetdagarna närmar sig med stormsteg (21-22 november) där DigJourney kommer att vara värd för spåret Kickstarta er digitala transformation. DigJourney har ställt några frågor till deltagarna. Först ut är Åsa Paborn publiceringschef på UR

Internetdagarna närmar sig med stormsteg (21-22 november) där DigJourney kommer att vara värd för spåret Kickstarta er digitala transformation. DigJourney har ställt några frågor till deltagarna. Först ut är Åsa Paborn publiceringschef på UR.

Hej Åsa! Vad tänker du föra fram på Internetdagarna som är en framgångsfaktor i digital transformation?

- Jag kommer att prata om vikten av att testa, fråga och samarbeta.

Testa – för att veta hur produkten passar användaren. Sedan mäta och justera efter användarnas feedback och utveckla vidare. Detta är en stor utmaning för oss i medievärlden där vi är vana vid att utveckla, producera och sedan lansera - och i den gamla världen förvänta oss att publiken tittar när just vi vill att de ska titta. Så ser det inte ut längre. Idag förväntar sig användaren att vara medskapare, co-creators och själv bestämma när, hur och på vilken skärm de vill titta.

Fråga – för att veta mer om användaren och användarens beteende. Lyssna på svaren, justera och involvera användaren i samskapande.

Samarbeta – för att vi behöver flera olika kompetenser för att nå större effekt. Sätta ihop en tv- eller radioproducent med en sociala medier-redaktör, webbutvecklare, kommunikatör etc.

Vilka är dina tre främsta tips avseende den förändringsledning som krävs för att genomföra bolagets digitala transformation på bästa sätt?

  1. Tydliggör målbilden och visionen (strategin) och kommunicera/möt personalen för att diskutera frågan ”Varför”. Varför ska vi förändras oss, varför behöver vi transformeras? Det är oerhört viktigt att skapa en ”sense of urgency” i organisationen och att alla köper in på utmaningen.
  2. Tro inte att du själv har facit eller sitter på alla svaren. Det är ok att fråga, och att misslyckas!
  3. Bejaka motstånd – och var inte heller rädd för motstånd. Hos motståndare finns ofta smarta ifrågasättanden att utvecklas och lära av, men var vaksam så ni samtidigt inte bromsar era early adopters.

Tro inte att du själv har facit eller sitter på alla svaren. Det är ok att fråga och att misslyckas!

Åsa Paborn

Vilka quick wins har ditt bolag erfarit i samband med er digitala transformation, som du kan dela med dig av?

- De positiva exemplens makt. När medarbetare får effekt och feedback direkt på sina publiceringar via sociala medier skapas en positiv kraft att vilja utveckla dialogen och utveckla form och innehåll mot digital storytelling. Det i sin tur kan leda till större möjlighet att anpassa innehåll, dramaturgi, format efter användarmönster och vilken plattform eller apparat som produkten konsumeras i.

Vilka fallgropar tycker du man bör vara extra uppmärksam på; fallgropar man kanske har svårt att identifiera på förhand?

- Det kostar pengar att vara disruptiv och att testa nytt parallellt, samtidigt som man håller den gamla affären igång. Det gäller att skapa förutsättningar för innovation genom exempelvis utvecklingsprojekt med olika kompetenser. Säkra också att budgetprocesser och andra processer följer det digitala arbetssättet. Se över era planeringscykler. Dessutom, Culture eats strategy for breakfast, den gamla kulturen kan lätt mala ner den nya ”lilla” digitala. Därför är det viktigt att säkra digitalt perspektiv i toppositioner och arbeta aktivt med företagskulturen, samt via workshops, utbildningar och diskussioner sätta ett nytt mindset i organisationen.

Mer info om Internetdagarna 21-22 november 2016.

Här kan du läsa mer om vårt spår Kickstarta er digitala transformation. Vi har en härlig skara talare och panelister. Här har du hela listan:

Hélène Barnekow, vd på Telia Sverige som är mitt inne i en fantastisk transformation. Läs intervjun med Hélène.

Cecilia Beck-Friis, fd vvd på TV4 och numera vd på VR-bolaget Rayvr. Läs intervjun med Cecilia.

Stefan Svärdenborn,VP Brand & Marketing på Trelleborg Group som i en traditionell bransch gjort underverk. Läs intervjun med Stefan.

Shahyan Khan, Partner – Transformation & Governance på nystartade Pink Mango, världens första beteendeinriktade investmentbank. Läs intervjun med Shahyan.

Erik Sandström, Direktör Digitala tjänster på Arbetsförmedlingen som har tryckt gasen i botten i sin transformation. Läs intervjun med Erik.

Susanne Bergh, Chef utveckling kundmöten och kanaler på Länsföräkringar som tagit greppet i digitaliseringen i försäkrings-Sverige. Läs intervjun med Susanne.

Åsa Paborn, publiceringschef UR, ett public service bolag i skärningen mellan media och utbildning – bägge branscher i stor omvandling. Läs intervjun med Åsa.

Utöver dessa kommer också Edward Snowden och fler tungviktare delta på Internetdagarna.

Köp boken Att leda digital transformation

Du kan beställa den i din närmaste bokhandel eller köpa direkt från oss. Vi tar dock bara beställningar från 12 böcker.

Jag vill köpa böcker till mitt team