Folkbibliotekens digitala transformationsresa handlar om att säkerställa det demokratiska samhällets utveckling i en digital tid

DigJourneys certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation. Start januari 2022

Har du uppdraget att facilitera ditt biblioteks digitala transformation?

Ta del av metod, process och verktyg för att leda, göra och styra den digitala omställningen.
Anmäl dig eller kollega till certifieringskursen Ramverket för att leda digital transformation med start i maj 2022

Anmäl dig till DigJourneys öppna certifieringskurs

Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Under 2020 synliggjordes äntligen värdet av ett öppet, inkluderande, jämställt och demokratiskt bibliotek. En tillgänglig, både digital och fysisk, nod för medborgarna.

Tillsammans med härliga medarbetare inom bibliotekssektorn driver vi framgångsrik digital transformation. Sedan 2018 har DigJourney jobbat nära både regioner och bibliotek. Vår beprövade metodik, våra processer och digitala verktyg kombinerat med lång erfarenhet av transformationsledning ger bibliotekssektorn förutsättningar och förmågor för att lyckas med den digitala omställningen.


Så här kan du leda ditt biblioteks digitala transformation

Inspireras av fyra olika resor. Vilken resa passar ditt bibliotek?

  1. Vad innebär digital transformation för mitt bibliotek
  2. Hur leds bibliotekets digitala transformation?
  3. Ta fram en plan för ditt biblioteks digitala transformation
  4. Arbeta fram en attraktiv målbild för bibliotekets digitala transformation

Ett urval av kunder till DigJourney


Övriga tjänster från DigJourney

1

LEDA: Kreativ Workshop - Boka Lego® Serious Play®

Skapa engagemang, tydliga målbilder, konkreta strategier & få ihop ert team. Vi arbetar med att utforska aktuella frågeställningar, utmaningar och möjligheter för just din specifika verksamhet där deltagarna samtidigt tränas i att kommunicera i storytellingtermer och med metaforer som får en verklig och viktig betydelse för din verksamhets utveckling.
Kontakta Anders för referens och din förfrågan

2

LÄRA: Interaktiva föreläsningar eller workshops

"Att vara ett digitalt bibliotek. Vad är det? Är det ett måste?"
"Konkurrenskraft i en digitaliserad värld, vad innebär det för biblioteket?"
"Mitt digitala ledarskap - vad innebär det?"
"Digitaliseringens möjligheter för ett bibliotek?"
Kontakta Marie för din förfrågan

3

LÄRA: Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Live distanskurs. Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation. Vänder sig till dig som är ansvarig för den digitala omställningen i din verksamhet.
Läs mer här

4

LÄRA: Skräddarsydd ledarutveckling - mitt digitala ledarskap

Två dagars ledarutbildning i vad innebär den digitala omställningen för mitt ledarskap.
Kontakta Marie för referens och din förfrågan

5

GÖRA: Stöd i den digitala resan

DigJourneys transformationsledare finns tillgängliga för er i att stötta vid rådgivning, framtagande av transformationsplaner, att aktivt leda transformationen, facilitering av digitalt lärande eller framtagande av målbild.
Kontakta Marie för referens och din förfrågan

6

LÄRA: Grundläggande kurs. Vad innebär digital transformation för mitt bibliotek?

Digitalt kunskapslyft via Digiteket - Att leda bibliotekens digitala transformation. Introduktionskurs till 1200 ledare inom Folkbiblioteken.
Läs mer på Digiteket

7

GÖRA: Biblioteksplanen. Säkerställ bibliotekets relevans och roll i kommunens digitala transformation

Påbörja redan nu att förankra bibliotekets digitala utveckling genom en tydlig agenda i kommande biblioteksplan. DigJourney stöttar er i framtagandet av biblioteksplanen.
Kontakta Marie för din förfrågan


Ditt team för att leda och utveckla nya superkrafter

Vi rekommenderar

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

LÄRA: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
En digital transformation enabler hjälper dig att göra rätt i digitaliseringen


LÄRA: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Marie för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 10 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
LÄRA: Hur digital mognad mäts

LÄRA: Hur digital mognad mäts

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet (enskilt test) och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att göra det "enskilda testet"