Folkbibliotekens digitala transformationsresa handlar om att säkerställa det demokratiska samhällets utveckling i en digital tid

Folkbibliotekets uppdrag i samhället handlar om att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Under 2020 synliggjordes äntligen värdet av ett öppet, inkluderande, jämställt och demokratiskt bibliotek. En tillgänglig, både digital och fysisk, nod för medborgarna.

Tillsammans med härliga medarbetare inom bibliotekssektorn driver vi framgångsrik digital transformation. I mer än två års tid har vi jobbat nära flera regioner och bibliotek. Vår beprövade metodik, våra processer och digitala verktyg kombinerat med lång erfarenhet av transformationsledning ger bibliotekssektorn förutsättningar och förmågor för att lyckas med den digitala omställningen.

Vi har samlat våra erfarenheter från 2020 och paketerat ihop fyra olika transformationsresor med aktiviteter samt rekommenderade utbildningar och träningar. Vi hoppas att du får guidning och inspireras till att med större kraft tar ledarskap över digitaliseringen och transformera biblioteket.

  • Resa 1: Vad innebär en digital transformation för ditt bibliotek?
  • Resa 2. Hur leds bibliotekets digitala transformation?
  • Resa 3: Träna i arbetssättet som framtidssäkrar ditt bibliotek, 6 steg till en Transformationsplan
  • Resa 4: Gå från otydlighet till ett tydligt varför

Resa 1. Vad innebär digital transformation för ditt bibliotek?

1. En bra start är att boka en skräddarsydd utforskande och interaktiv workshop för ditt team som öppnar upp frågeställningen, belyser frågorna: vad är digitalisering och digital transformation? Hur påverkas verksamheter? Och vad betyder det för ditt bibliotek? samt skapar nyfikenhet och motivation.
2. Därefter bjud in dem till att tillsammans gå Digitekets onlinekurs "Att leda bibliotekens digitala transformation". Det är ett förberedande kunskapslyft som ger en helhetsbild av vad en digital transformation innebär för samhället, medborgare, biblioteken, ledare och medarbetare. (se nedan)
3. Digitekets kunskapslyft är designat för reflektion, diskussion och en proaktiv handledning. Känner du att du vill stärka dina egna kunskaper i att handleda digitala kurser är du välkommen att anmäla dig till våra kurser i februari och september. (se nedan)
4. Ibland finns inte tid eller resurser för att själva handleda och processledare, då kan du boka stöd i att:
- handleda Digitekets onlinekurs, 8-veckors stöd
- facilitera lärande i Digitekets onlinekurs, 3 webbinarier
- processleda förflyttning med hjälp av Digitekets onlinekurs, 8-veckors stöd

Ta kontakt med Marie för att veta mer

Träning: Hur du handleder en digital kurs

Träning: Hur du handleder en digital kurs

"En absolut nödvändig kurs för alla som nån gång ska leda en digital utbildning eller ska hålla i ett digitalt möte. Kursen förändrade min syn på digitala möten, kommunikation och facilitering. Oerhört matnyttigt!"
Susanne Hägglund, Härnösands bibliotek

Intresserad? Hör av dig till Marie
Lärande: Digitekets kurspaket Att leda bibliotekens digitala transformation

Lärande: Digitekets kurspaket Att leda bibliotekens digitala transformation

Digitekets kurspaket "Att leda bibliotekens digitala transformation" är ett förberedande kunskapslyft som ger dig en helhetsbild av vad en digital transformation innebär för samhället, medborgare, biblioteken, ledare och medarbetare.

Gå Digitekets kurser, klicka här

Ta lärdom av dina kollegor


Resa 2. Hur leds bibliotekets digitala transformation?

1. Läs boken Att leda digital transformation och bjud gärna in till en studiecirkel för att reflektera och diskutera frågeställningar och verksamhetens utmaningar.
2. En framgångsfaktor för att lyckas är att ha ett gemensamt synsätt, förhållningssätt och arbetssätt för att leda den digitala transformationen. Bjud in till interaktiva workshops som synliggör och kopplar ihop verksamhetsutveckling, digital mognad och storskalig förflyttning. Utforska hur ditt biblioteks ramverk för att leda digital transformation ser ut.
3. Organisera och strukturera arbetet med den digitala transformationen.
Vem/vilka ska ingå i bibliotekets transformationsledning (styrgrupp)? Vem/vilka ska ingå i andras styrgrupper? Vem/vilka behöver kunskap i att leda bibliotekets digitala transformation?
4. Känner du att du vill stärka dina egna eller medarbetares kunskaper i att leda digital transformation erbjuder DigJourney både öppna och skräddarsydda kunskapslyft.
- Boka gärna in en lärande föreläsning/workshop om hur andra verksamheter arbetar med sin digitala transformation.
- Gå certifieringsutbildning i "Ramverket för att leda digital transformation". Kursstarter i april, oktober och november (se nedan).
- Boka upp ledarutbildning med fokus på "Ledarens roll i en digital transformation" (se nedan).

Ta kontakt med Marie för att veta mer

Vi rekommenderar

Lärande: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

Lärande: Certifieringskurs i Ramverket för att leda digital transformation

"I tre dagar har jag haft möjlighet att lära mig massor av smarta personer som precis som jag leder digital transformation som konsult. Jag tog med mig ett gediget innehåll med konkreta metoder att pröva. I tillägg till det, också erfarenheter från de andra deltagarna som är guld värda. Tack till Marie Andervin och Joakim Jansson på DigJourney för att ni höll i tyglarna på ett briljant sätt. Och tack till er andra som deltog med en härlig prestigelöshet och engagemang!"
Lena Agda Tamme, Chef digitaliseringsenheten barn- och ungdomsförvaltningen Vallentuna kommun

Läs mer om certifieringskursen. Anmäl dig här
En digital transformation enabler hjälper dig att göra rätt i digitaliseringen


Lärande: Ledarens roll i en digital transformation

Boka upp en skräddarsydd 2-dagars utbildning i att leda medarbetare i en snabbt föränderlig digitaliserad värld och om de nya förmågor och förutsättningar för ledare.
Dag 1:
- Om digital transformation och VOKA världen
- Leda verksamhetsutveckling i två takter (bimodala arbetssättet)
- Om den digitala transformationens påverkan på verksamheten
- Leda storskalig förflyttning, DigJourneys transformationsprocess
Dag 2:
- Förstå sig själv och andra i komplex förändring
- Skapa utrymme för framtidssäkring
- Skapa förutsättningar för en lärande organisation
- Tillitsbaserad styrning och ledning
- Mitt ledarskap och min utveckling

Ta kontakt med Marie för mer information
Beställ dina böcker här

Beställ dina böcker här

Tusentals förändringsledare, vd och styrelseledamöter använder boken som handbok för att ta kommandot i sin digitala resa. Den har idag sålt över 10 000 exemplar och blivit ett referensverk inom digital transformation i Sverige.

Läs mer
Lärande: Hur digital mognad mäts

Lärande: Hur digital mognad mäts

Fördjupa din kunskap inom digital mognad. Gör det digitala mognadstestet (enskilt test) och reflektera över de nio digitala motorerna, vilka frågor som är svåra att svara på?, inom vilka ämnen du känner att du vill öka din kunskap inom.

Klicka här för att göra det "enskilda testet"

Ta lärdom av dina kollegor


Resa 3: Träna i arbetssättet som framtidssäkrar ditt bibliotek

DigJourney Way, arbetssättet som framtidssäkrar ditt bibliotek, handlar om att skapa förflyttning. Från ett nuläge till ett nytt, mer digitalt läge. Under 2020 har vi arbetat med flera regioner och utbildat i samt tränat i arbetssättet som säkerställer bibliotekets utveckling till att fortsättningsvis bli än mer relevant i ett alltmer digitaliserat samhälle.

DigJourneys program ska ses som ett Kinderägg :-)
1) kunskapslyft där vi lär oss nytt och 2) börjar träna på nya färdigheter och 3) ger direkt effekt i verksamheten. Det pågår under fyra till sex månader, med tre till fem träffar tillsammans med förberedande arbete och träning.

Träning i 6 steg till en Transformationsplan
- ger förståelse i digitaliseringens påverkan på biblioteket och hur digital mognad mäts
- arbeta fram ett första utkast (iteration) av regionens "Målbild 0.5" för den digitala transformationen
- utforska olika förändringsvågor och hur biblioteksbranschen med dess aktörer förändras
- utmana rådande strategi, verksamhetslogik och ökad förståelse för hur det påverkar bibliotekets utveckling
- framtagande av digitala destinationer och en första iteration av bibliotekets Transformationsplan
- mäta och styra den digitala transformationen

Programmens övergripande syfte är att genom ökad förståelse för den digitaliserade världen förändra invanda beteenden, bryta upp etablerade föreställningar och utmana befintliga arbetssätt och strukturer.
Ambitionen är att öka digitaliseringstakten och därmed konkurrenskraften.

Ta kontakt med Marie för att ta del av andra regioners erfarenheter

Vi rekommenderar

Träning: Börja sluta göra!

Träning: Börja sluta göra!

En av de viktigaste uppgifterna i en digital transformation är att sluta göra till förmån för att frigöra tid, resurser och kraft för det nya. I denna träning får du ta del av metodiken 3-box modell och hur du kan applicera arbetssättet i din verksamhets transformationsresa

Kontakta Anders
Träning: Så får du buy-in internt och får fart på den digitala transformationen

Träning: Så får du buy-in internt och får fart på den digitala transformationen

"Bra, konkret och lagom längd på en mini workshop där man både får friska upp minnet kring digitaliseringsprocessen med fokus på ens egna utmaningar på buy-in"

Kontakta Marie

Ta lärdom av dina kollegor


Resa 4: Gå från otydlighet till ett tydligt varför

Vilken roll bör biblioteket ha i samhället? Vart är vi på väg? En omställning till digitalt först kräver en omställning av hur medarbetarna arbetar och en tydlig målbild blir ett av verksamhetens viktigaste verktyg för att få med alla på resan. Använd dig utav DigJourney Way, arbetssättet, i denna transformationsresa.

Målbildsprogram ska ses som ett Kinderägg :-)
1) kunskapslyft där vi lär oss nytt och 2) börjar träna på nya färdigheter och 3) ger direkt effekt i verksamheten. Förslaget nedan är designat för ett 12 månaders program för ledare, medarbetare och utvalda intressenter. Programmet genomförs med kombination av onlinekurser, workshops, dialogsamtal och transformationsarbete tillsammans med förberedande arbete och träning.

1. Förbered ledare och nyckelmedarbetare om vad ett målbildsarbete innebär. Ta gärna hjälp av DigJourneys onlinekurs eller boka ett förberedande webbinarium.
2. Bjud in till en utforskande workshop (två dagar) som landar i ett första utkast till målbild, "Målbild 0.5".
3. Därefter är det dags att bjuda in medarbetarna till målbildsprocessen och börja med att introducera vad ett målbildsarbete innebär och öppna upp för reflektion, samtal och diskussion på APT möten.
4. Fördjupa vad "Målbild 0.5" innebär tillsammans med medarbetare. Utforska "Målbild 0.5", vad innebär den praktiskt, vilka förändringsvågor och branschaktörer bör prioriteras, hur påverkas bibliotekets verksamhetsmodell. Addera med nya perspektiv och insikter.
5. Bjud in ledare och nyckelpersoner till en iteration av "Målbild 0.5" baserat på medarbetarnas arbete.
6. Presentation och provtryckning av "Målbild 1.0" samt arbete med att göra den till sin i organisationen. Bli tydlig med hur "Målbild 1.0" påverkar verksamheten och uppdatera bibliotekets 6 steg till en Transformationsplan.
7. Hjälp medarbetarna till hur "Målbild 1.0" används som verktyg för styrning, i ledarskapet, i kommunikationen samt för innovationsledningen.
8. Ta gärna stöd i målbildsarbetet (se nedan), välj mellan projektledning, processledning & genomförande, personligt stöd & rådgivning eller som extern part i bibliotekets transformationsledning.

Vill du diskutera hur du bör planera och organisera arbetet och se på vilka delar som ni vill ha hjälp med? Hör av dig till Anders.

Vi rekommenderar

Målbild, utveckla ett första utkast på två dagar.

Målbild, utveckla ett första utkast på två dagar.

En tydlig målbild är ett av de viktigaste verktygen för att styra digitaliseringsresan och få med alla på resan. Den skapar motivation, drivkraft och styrning.

Kontakta Marie för mer information
Processledare & genomförare i målbildsarbetet

Processledare & genomförare i målbildsarbetet

Dina kollegor på DigJourney kan hjälpa till att processledare och genomföra hela eller delar av målbildsprogrammet. Till exempel två-dagars workshop som landar i "Målbild 0.5", "Dialog om målbildsarbete", "Målbildens påverkan på verksamhetsmodellen", "Målbildens påverkan på mitt medarbetarbidrag". Vi har närmare 200 kollegor som är certifierade i Att leda digital transformation.

Kontakta Anders för mer information
Personligt stöd & rådgivning

Personligt stöd & rådgivning

Få personlig rådgivning och stöd i processen. Gå med i mentorprogrammet "Att leda min verksamhets digitala transformation” och leda, planera, göra och lära tillsammans med andra.

Kontakta Marie för mer information
Extern representant i bibliotekets Transformationsledning

Extern representant i bibliotekets Transformationsledning

Kontinuerligt månatligt stöd av DigJourney för att säkerställa tempo och resultat i den digitala transformationen.

Kontakta Anders för mer information

Ta lärdom av dina kollegor